Skip to main content
Category

informace

bohoslužby v červnu

By informace No Comments

Bohoslužby začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod v prostorách Otevřené zahrady na Údolní 33. Souběžně s bohoslužbami probíhá dětská besídka.

Jelikož jsou prostory Otevřené Zahrady v neděli dopoledne pro veřejnost zavřené, bude moci být pro návštěvníky bohoslužby vstupní brána otevřena od 9:30 do 10:15. Pokud přijdete později bude na bráně napsán kontakt na člověka, který Vám případně přijde otevřít.

1. 6. – bohoslužba v Otevřené zahradě není, probíhá víkend stanice

 • kázání: Václav Kadlec
 • chvály: Pavel Popovič & Big Band
 • besídka: Kája Brücknerová

8. 6.

 • kázání: Pavel Popovič
 • chvály: Milan Kramoliš
 • besídka: Máša Nobilisová

15. 6.

 • kázání: Milan Kramoliš
 • chvály: Pavel Popovič
 • besídka: Monika Kadlecová

22. 6.

 • bohoslužba chval bez kázání s Večeří Páně
 • slouží: Josef Horský
 • chvály: Milan Kramoliš & Big Band
 • besídka: Míša Kramolišová
 • vedení: František Brückner

29. 6.

 • bohoslužba nebude

bohoslužby v květnu

By informace No Comments

Bohoslužby začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod v prostorách Otevřené zahrady na Údolní 33. Souběžně s bohoslužbami probíhá dětská besídka.

Jelikož jsou prostory Otevřené Zahrady v neděli dopoledne pro veřejnost zavřené, bude moci být pro návštěvníky bohoslužby vstupní brána otevřena od 9:30 do 10:15. Pokud přijdete později bude na bráně napsán kontakt na člověka, který Vám případně přijde otevřít.

4. 5.

 • kázání: Václav Kadlec
 • chvály: Milan Kramoliš
 • besídka: Míša Kramolišová

11. 5.

 • kázání: Josef Horský
 • chvály: Pavel Popovič
 • besídka: Kája Brücknerová

18. 5.

 • kázání: Ondřej Kadlec
 • chvály: Milan Kramoliš
 • besídka: Máša Nobilisová

25. 5.

 • bohoslužba chval bez kázání s Večeří Páně
 • slouží: František Brückner
 • chvály: Milan Kramoliš & Big Band
 • besídka: Michaela Kramolišová

bohoslužba 27. 4.

bohoslužby v dubnu

By informace No Comments

Bohoslužby začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod v prostorách Otevřené zahrady na Údolní 33. Souběžně s bohoslužbami probíhá dětská besídka.

Jelikož jsou prostory Otevřené Zahradyv neděli dopoledne pro veřejnost zavřené, bude moci být pro návštěvníky bohoslužby vstupní brána otevřena od 9:30 do 10:15. Pokud přijdete později bude na bráně napsán kontakt na člověka, který Vám případně přijde otevřít.

6. 4.

 • kázání: Václav Kadlec
 • chvály: Pavel Popovič
 • besídka: Monika Kadlecová

13. 4.

 • kázání: Ondřej Kadlec
 • chvály: Milan Kramoliš
 • besídka: Máša Nobilisová

18. 4. – Velkopáteční bohoslužba – Pašije v Otevřené Zahradě – výjimečně v 18:00

 • kázání: Josef Horský
 • chvály: Pavel Popovič
 • besídka: nebude
 • vedení: Máša Nobilisová

20. 4.

 • kázání: František Brückner
 • chvály: Milan Kramoliš & Big Band
 • besídka: Michaela Kramolišová
 • vedení: Josef Horský

27. 4. – meditativní bohoslužba s krátkým zamyšlením – výjimečně v 17:00

 • kázání: Zdeněk Vávra
 • chvály: Pavel Popovič
 • besídka: Monika Kadlecová

bohoslužby v březnu

By informace No Comments

Bohoslužby začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod v prostorách Otevřené zahrady na Údolní 33. Souběžně s bohoslužbami probíhá dětská besídka.

Jelikož jsou prostory Otevřené Zahrady během podzimu a zimy zavřené, bude moci být pro návštěvníky bohoslužby vstupní brána otevřena od 9:30 do 10:15. Pokud přijdete později bude na bráně napsán kontakt na člověka, který Vám přijde otevřít.

2. 3.

 • kázání: Václav Kadlec
 • chvály: Milan Kramoliš
 • besídka: Kája Brücknerová

9. 3.

 • kázání: Zdeněk Vávra
 • chvály: Milan Kramoliš
 • besídka: Líza Veselá

16. 3.

 • bohoslužba v Otevřené zahradě není / celosborové shromáždění v Betanii, v sále u Milosrdných Bratří od 10:30

23. 3.

 • bohoslužba chval bez kázání s Večeří Páně
 • slouží: František Brückner
 • chvály: Milan Kramoliš
 • besídka: Monika Kadlecová

30. 3.

 • bohoslužba v Otevřené zahradě není / celobrněnské setkání sborů CB na Kounicové od 9:00 

bohoslužby v únoru

By informace No Comments

Bohoslužby začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod v prostorách Otevřené zahrady na Údolní 33. Souběžně s bohoslužbami probíhá dětská besídka.

Jelikož jsou prostory Otevřené Zahrady během podzimu a zimy zavřené, bude moci být pro návštěvníky bohoslužby vstupní brána otevřena od 9:30 do 10:15. Pokud přijdete později bude na bráně napsán kontakt na člověka, který Vám přijde otevřít.

2. 2.

 • kázání: Václav Kadlec
 • chvály: Pavel Popovič / Big Band
 • besídka: Líza Veselá

9. 2.

 • kázání: Pepa Horský
 • chvály: Pavel Popovič
 • besídka: Kája Brücknerová

16. 2.

 • kázání: Petr Raus
 • vedení: Líza Veselá
 • chvály: Milan Kramoliš
 • besídka: Míša Kramolišová

23. 2.

 • bohoslužba chval bez kázání s Večeří Páně
 • chvály: Milan Kramoliš / Big Band
 • besídka: Monika Kadlecová

co nás čeká…

By informace No Comments
 • jarní prázdniny – 16. 2. – 22. 2. 2014
 • výroční členské shromáždění stanice Na Cestě – 23. 2. 2014
 • vizitace Betanie – 14. – 16. 3. 2014
 • vizitační celosborové shromáždění – 16. 3. 2014 v 10:30 u Milosrdných Bratří, (nebude shromáždění v Otevřené Zahradě)
 • Celobrněnské shromáždění všech CB – 30. 3. 2014 (nebude shromáždění v Otevřené Zahradě)
 • Výroční členské shromáždění stanice Na Cestě – 30. 3. 2014 23.3. po skončení bohoslužby
 • Výroční členské shromáždění – celosborové – 30. 3. 2014 odpoledne
 • Odpolední shromáždění s VP – 27. 4. v 17:00
 • Jarní víkend stanice – druhá polovina května 30.5. – 1.6. 2014

verše pro rok 2014

By informace No Comments

Je tradicí, že první neděli v novém roce taháme biblické verše pro jednotlivé oblasti toho, co v našem společenství děláme. Ani letos tomu nebylo jinak, zde je jejich přehled. Kéž jsou nám inspirací a povzbuzením.

Stanice

Miluji tě vroucně, Hospodine, moje sílo. (Žalm 18:2)

Staršovstvo

A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná. (1. Korintským 15:58)

Besídka

Nehledejme prázdnou slávu, nebuďme jeden k druhému vyzývaví, nezáviďme jeden druhému. (Galatským 5:26)

Občerstvení

V něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. (Efezským 1:4)

Chvály

Panovníku, chci ti mezi lidmi vzdávat chválu, mezi národy ti budu zpívat žalmy; (Žalm 57:10)