Skip to main content

Během podzimu 2019 jsme měli jedno nosné téma – bylo jím manželství. Mluvili jsme o tom, jak se na manželství dívá nejen současná společnost, ale Bible. Ty pohledy se od sebe trochu liší a je potřeba hledat ten, který povede k tomu, že naše manželství budou lepší a budou svědčit o tom, že má smysl se brát a trávit život v manželstvích. Hlavním textem, z Bible nad kterým jsme uvažovali byla část 5. kapitoly epištoly do Efezu od apoštola Pavla.

Eezským 5:21-33

Z úcty ke Kristu se poddávejte jedni druhým. Manželky, poddávejte se svým mužům jako Pánu. Muž je hlavou své ženy, jako je Kristus hlavou církve, která je jeho tělem a on jejím zachráncem. Jako se tedy církev poddává Kristu, tak ať se i manželky vždy poddávají svým mužům. Muži, milujte své ženy, tak jako Kristus miloval církev. On vydal sám sebe za ni, aby ji posvětil očistnou koupelí svého slova, aby ji před sebou postavil jako slavnou církev bez jakékoli poskvrny a vrásky, aby byla svatá a bez úhony. Stejně tak musí muži milovat své ženy jako svá vlastní těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sám sebe. Nikdo nikdy neměl své vlastní tělo v nenávisti, ale každý je živí a opatruje, tak jako Kristus svou církev. Jsme přece údy jeho těla. „Proto muž opouští otce i matku – aby přilnul ke své manželce, aby se ti dva stali jedním tělem.” Toto je veliké tajemství; já však mluvím o Kristu a o církvi. Ať ovšem každý jednotlivý z vás miluje svou manželku jako sám sebe. A žena ať má svého manžela v úctě.

Jednotlivá kázání najdete zde

Základ manželství | K čemu je nám dnes papír
Smysl manželství | Jiná láska
Smysl manželství | Better Together
Smysl manželství | Jedno tělo
Smysl manželství | Muž a žena