Skip to main content

verše pro rok 2017

By 8. 1. 201716 ledna, 2017informace

Je tradicí, že na začátku nového roku taháme biblické verše pro jednotlivé oblasti toho, co v našem společenství děláme. Ani letos tomu nebylo jinak, zde je jejich přehled. Kéž jsou nám inspirací a povzbuzením do dnů, které nás v našem osobním životě a v životě našeho společenství čekají.

Sbor: Izajáš 53:5
Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.

Staršovstvo: Malachiáš 1:6
Jsem-li Otec, kde je úcta ke mně? Jsem-li Pán, kde je bázeň přede mnou.

Kazatel: Jan 20:21
Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.

Hospodář: Matouš 5:14
Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.

Chvály: Matouš 6:24
Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům.

Besídka: Žalm 37:7
Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj.

Dorost: Jan 15:12
To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás.

Mládež: Přísloví 4:23
Především dobře chraň své srdce – právě z něj všechen život vychází.

Discover more from Na Cestě | Společenství Církve bratrské Brno

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading