Skip to main content

Prázdninový pozdrav šestý

By 10. 8. 201717 srpna, 2017kázání

ČTENÍ: 1.Jan 3:16-18

16 Pravou lásku nám ukázal Kristus tím, že za nás obětoval život. To nás zavazuje, abychom byli ochotni nasadit za bratra i život.
17 Kdo má dostatek a nedbá, že jeho bratr je v nouzi, marně tvrdí, že miluje Boha.
18 Nemilujme jenom slovy, ale opravdovými činy.
19 Taková láska nám dá vnitřní jistotu a uspokojí naše svědomí.
20 Ale i při nejlepší snaze jsme odkázáni na Boží pochopení a odpuštění.

Téma: Láska Boží v nás se pozná podle toho, zda naplňujeme vůli Otce

U tématu Boží lásky ještě chvíli zůstaneme. Minule jsme hovořili o Boží lásce v nás, a že se pozná podle našeho postoje k bližním.

Dnešní text mluví o tom, jak se tato láska projevuje. Máme ji prokazovat především činy. Slova přece nic neznamenají. Takto zjednodušeně bychom mohli chápat tento text. Ve verši 18. ale čteme, že slova nejsou zbytečná. Slova ujištění o vzájemném vztahu jsou určitě potřebná a dobrá, ale v životě přichází chvíle, kdy slova nestačí. A pokud v této chvíli nepřijdou „činy“ – skutky lásky, stávají se slova pouze dunícím zvonem, či řinčícím plechem (1.Kor.13:1).

V této souvislosti mě napadá podobenství o dvou synech (Mt.21:28-32), které otec poslal pracovat na vinici. Jeden řekl „nechce se mi“, ale pak svých slov litoval a šel. Druhý řekl „ano, půjdu“, ale v tichosti a bez slova lítosti, nešel. Který z nich naplnil vůli otce? Ten první a to především proto, že litoval svého špatného rozhodnutí. Lítost nad našimi špatnými rozhodnutími nás navrací k Bohu a uschopňuje nás k naplňování Boží vůle – ke skutkům lásky vůči druhým lidem.

Pravou lásku, která se projevuje skutky, nám totiž ukázal Kristus tím, že za nás obětoval život (verš 16).

Přeji pěkné prázdninové dny.

Pepa

Discover more from Na Cestě | Společenství Církve bratrské Brno

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading