Skip to main content

Prázdninový pozdrav pátý

By 3. 8. 201717 srpna, 2017kázání

ČTENÍ: 1.Jan 4:7-12

7 Přátelé, milujme se navzájem, protože láska pochází z Boha. Kdo rozdává lásku, dokazuje, že Boha zná a je jeho dítětem.
8 Kdo nemiluje, neví o Bohu nic, protože Bůh je láska.
9 Jak velice nás miluje, prokázal Bůh tím, že poslal na zem svého jediného Syna, aby se nám stal zdrojem života.
10 Na počátku tedy stojí Boží láska a oběť, tam se rodí naše láska k Bohu.
11 Jestliže nás Bůh tak miluje, zavazuje to i nás ke vzájemné lásce.
12 Boha sice nevidíme, ale když se navzájem milujeme, působí mezi námi a jeho láska v nás nabývá přesvědčivosti.

Téma: Láska Boží v nás se pozná podle naší lásky k bližním

Láska, která pochází z Boha, se neprojevuje zbožnými řečmi, ani pravidelným chozením do kostela, ani velikostí finančních darů „na kostel“, ani dalšími podobnými věcmi, ale postojem k druhým lidem, k bližním.

Slovo „láska“ může být zavádějící. Boží láska totiž není cit, dokonce bych řekl, že s ním nemá nic společného. (Protože citová láska očekává, že bude opětována). Je to rozhodnutí, akt vůle. Bůh se rozhodl darovat člověku odpuštění, z lásky k němu; aniž by si byl jistý tím, že člověk tento akt lásky přijme a bude ho opětovat. Odpuštění bylo draze vykoupeno – Kristovou smrtí. Spravedlnosti tím bylo učiněno za dost. Láska Boží totiž neznamená laxní postoj k hříchu. Proto ani láska Boží, kterou projevujeme k bližním, neznamená shovívavost ke zlému. Avšak kdo lituje svého pochybení tomu je odpuštěno. Odpuštění je zásadním projevem Boží lásky. (v. 10-11) „Na počátku tedy stojí Boží láska a oběť, tam se rodí naše láska k Bohu. Jestliže nás Bůh tak miluje, zavazuje to i nás ke vzájemné lásce.“

I my máme „z lásky“ druhým odpouštět. Odpuštění také není pocit, ale rozhodnutí, akt vůle. Úlevné „pocity“ přicházení až následně.

Ať je Boží láska naší každodenní praxí.

Přeji pěkné prázdninové dny naplněné Boží láskou.

Pepa

Discover more from Na Cestě | Společenství Církve bratrské Brno

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading