Skip to main content

Prázdninový pozdrav čtvrtý

By 27. 7. 201717 srpna, 2017kázání

ČTENÍ: 1.Jan 2:28; 3:9-11, 15-16

28 Ano, přátelé, zůstávejte v Kristově Duchu a nemusíte se bát, že budete zahanbeni, až Kristus znovu přijde na tento svět.
9 Kdo se stal Božím dítětem, vyhýbá se hříchu, protože v něm působí Bůh. Nemůže setrvávat v hříchu, neboť Bůh a hřích se navzájem vylučují.
10 Podle toho se pozná, ke komu kdo patří: kdo se dopouští bezpráví a nemiluje bratra, nepatří Bohu.
11 Když jste poprvé slyšeli o Kristu, slyšeli jste také: milujte se navzájem.
15 Kdo nemiluje, zůstává v zajetí smrti. Kdo nenávidí, rozsévá smrt a ztrácí podíl na věčném životě.
16 Pravou lásku nám ukázal Kristus tím, že za nás obětoval život.

Téma: Komu patříme, se pozná podle toho, co nebo koho milujeme

Janovo krédo je obsaženo ve slovech Pána Ježíše: „Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás“. Jan dodával: a to stačí. Jedním z charakteristických Janových literárních stylů bylo používání kontrastů. V některém z minulých pozdravů jsem zmínil světlo a tmu. V dnešním textu si můžeme všimnout dalšího kontrastu: láska a nenávist. Můžeme tak lépe porozumět dvojímu přikázání lásky, které Pán Ježíš řekl farizeům, když se ho ptali na největší přikázání (Mt.22:34-40). Láska k Bohu se pozná podle toho, zda dokážeme milovat bližního. Jestliže toto nedokážeme, zůstáváme v zajetí smrti a rozséváme smrt (verš 15). Jak to pak bude s námi při druhém Ježíšově příchodu?

Hřích totiž není v tom, co děláme špatně, ale především v tom, co milujeme. Tedy kde je naše srdce.

Když si teď čtu ty poslední věty, trochu jsem se vylekal. Kdo z lidí může obstát? Nemíním lekat vás ani sebe. Určitě obstát můžeme: Ježíš Kristus se obětoval za každého z nás a tím nám ukázal pravou lásku (verš 16) a dal nám příklad jak milovat. Taková láska osvobozuje.

Tak si svobodně užívejte prázdnin.

Pepa

Discover more from Na Cestě | Společenství Církve bratrské Brno

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading