Skip to main content

Prázdninový pozdrav 1

By 5. 7. 2015kázání

Čtení: Fil. 4,8. „Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.“

Milí „staniční“,

je první prázdninová neděle, a léto je skutečně takové jak má být. Ale někdo by možná řekl: vedro až k zalknutí, a k tomu by použil slova jedné písně Marka Ebena: rozpouští se mi mozek, „už sem nepudu“ (myšleno na plovárnu). Lepší bude zalézt někam do stínu… Takto rozdílný pohled můžeme mít na dění kolem nás a na situace, které nás potkávají.

Veršem z epištoly Filipským navazuji ještě na naše setkání na Majáku na konci školního roku (19.6.). Připomínali jsme si, čím vším nás Bůh obdaroval v uplynulém roce, a jemu jsme za to v modlitbách děkovali.

Citovaný verš (Fil.4,8) je vyvrcholením dopisu Filipským. Začíná slovem „konečně“, tj. závěrem, nebo na závěr Pavel Filipským klade na srdce, aby měli na mysli všechno co je dobré, a vyjmenovává, co tím myslí. Možná bychom dnes řekli, dívejte se na svět pozitivně, mějte pozitivní myšlení. Ale Pavel má na mysli ještě něco víc: (verš 4) Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Tento verš je klíčovým veršem epištoly. – Radost –. Nejde o „dobrou náladu“, ale o „radost v Pánu“, tedy radost ze vztahu s Kristem.

Pavel tento dopis píše z vězení, pravděpodobně z Říma, a díky této radosti, vidí své uvěznění jinou optikou než bychom zřejmě čekali. Ve dvanáctém verši první kapitoly píše: Rád bych, bratři, abyste věděli, že to, co mě potkalo (uvěznění), je spíše k prospěchu evangelia. Pavlovi šlo o prospěch evangelia. Když vzpomíná na svou službu, tak popisuje, kolikrát byl v nebezpečí na souši, na moři, od lidí, a to nejen od nepřátel, ale i od blízkých. Přesto se raduje, protože si uvědomuje, že to bylo ve prospěch evangelia.

I my prožíváme, nebo jsme prožívali různá „nebezpečí“, neporozumění, obtíže v životě našeho společenství, nebo i v osobním životě. Někdy za ně může někdo jiný, někdy my sami. Ať tak, či onak, věřím, že nejsou zbytečné, a nejsou jen omezující, ale mají svůj pozitivní význam. Slouží k našemu budování, odpouštění a povzbuzování se navzájem. Pak jsou v konečném důsledku k prospěchu evangelia.

Mějme z toho radost.

Amen.

Pepa Horský

váš kazatel

Discover more from Na Cestě | Společenství Církve bratrské Brno

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading