Skip to main content

verše pro rok 2015

By 11. 1. 2015informace

Je tradicí, že na začátku nového roku taháme biblické verše pro jednotlivé oblasti toho, co v našem společenství děláme. Ani letos tomu nebylo jinak, zde je jejich přehled. Kéž jsou nám inspirací a povzbuzením do dnů, které nás v našem osobním životě a v životě našeho společenství čekají.

Stanice

Kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost. (Římanům 5:20)

Staršovstvo

Ježíš řekl: „Neboj se, jen věř!. (Marek 5:36)

Vikář

Rád bych, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou Krista je Bůh. (1. Korintským 11:3)

Besídka

Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. (1. Korintským 13:2)

Hospodář

Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. (Přísloví 4:23)

Chvály

Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch; rozdílné služby, ale tentýž Pán; a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. (1. Korintským 12:4-6)

Discover more from Na Cestě | Společenství Církve bratrské Brno

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading