Skip to main content

Bohoslužby v prosinci

Bohoslužby v našem společenství začínají v 10:00 hod, pokud není na této stránce uvedeno jinak. Během bohoslužby je připravena ozvučená místnost pro rodiče s nejmenšími dětmi. Besídka bude probíhat s ohledem na nemocnost a účast dětí na bohoslužbách.

03. 12. – První adventní neděle

  • kázání: Bedřich Smola
  • chvály: Milan Kramoliš s kapelou
  • besídka: Michal Helán

10. 12. – Druhá adventní neděle

  • kázání: František Brückner
  • chvály: Jean Dvořáček s kapelou
  • besídka: Míša Kramolišová

17. 12. Třetí adventní neděle – Vánoční koncert 17:00

  • Zároveň s koncertem je pro mladší školní děti připraven venkovní program. Je potřeba děti přihlásit. Detaily najdete v pozvánce.

24. 12. Čtvrtá adventní neděle – Štědrý den – Bohoslužba nebude

31. 12. – Bohoslužba nebude

Discover more from Na Cestě | Společenství Církve bratrské Brno

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading