Skip to main content

Vejce nebo slepice

By 28. 1. 2018kázání

Téma: Vejce nebo slepice

Kázající: Ondřej Kadlec

Čtení: Jan 5:15-24

Ten člověk šel a oznámil Židům, že je to Ježíš, kdo ho uzdravil. A proto Židé začali Ježíše pronásledovat, že takové věci dělal v sobotu. On však jim odpověděl: „Můj Otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji.“ To bylo příčinou, že Židé ještě více usilovali Ježíše zabít, protože nejen znesvěcoval sobotu, ale dokonce nazýval Boha vlastním Otcem, a tak se mu stavěl naroveň. Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám: Syn nemůže sám od sebe činit nic než to, co vidí činit Otce. Co činí Otec, stejně činí i jeho Syn. Vždyť Otec miluje Syna a ukazuje mu všecko, co sám činí; a ukáže mu ještě větší skutky, takže užasnete. Jako Otec mrtvé křísí a probouzí k životu, tak i Syn probouzí k životu ty, které chce. Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou Synovi, aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo nemá v úctě Syna, nemá v úctě ani Otce, který ho poslal. Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.

1.Jan 3:13-18

Nedivte se, bratří, když vás svět nenávidí. My víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme své bratry. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti. Kdokoliv nenávidí svého bratra, je vrah – a víte, že žádný vrah nemá podíl na věčném životě. Podle toho jsme poznali, co je láska, že on za nás položil život. A tak i my jsme povinni položit život za své bratry. Má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi, a bez soucitu se od něho odvrátí – jak v něm může zůstávat Boží láska? Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem.

Nahrávka:

Ke stažení zde

Join the discussion 5 Comments

 • David Werl napsal:

  Otázku vejce nebo slepice věda vysvětlila. Život na Zemi kontinuálně prochází evolucí skrze přežití jen těch nejlépe vybavených. Takže máme kontinuální linii předků té slepice od pra-slepice, po dinosaury, ryby, jednobuněčné organismy až po první živý organismus. Abych se vrátil k otázce, tak prostě musíte určit pevnou hranici, jak mnoho odchylek je u moderní slepice tolerováno, aby byla furt klasifikována jako moderní slepice. Tímto se dostaneme k tomu, že antická-ne-moderní slepice, která se liší o milimetr více než je tolerováno, nakladla vejce z kterého se vylíhla, díky lehké mutaci, první moderní slepice, která splňuje kritérium. Takže vejce bylo první. (Kritérium samotné v přírodě samozřejmě nedává smysl, slouží jen a jen lidem pro naši klasifikaci živočišných druhů.)
  Zdravím a Pán s vámi.

  PS: Máte jako církev nebo sbor nějaký oficiální, nebo převažující názor na uznávání nebo popírání evoluce?

  • admin napsal:

   Převažující názor v Církvi bratrské je kreativní design => první byla slepice 🙂
   Nicméně díky za komentář…

   Milan

   • David Werl napsal:

    Dík za odpověď.
    PS: Když jsem komentoval, tak jsem dal aby mi přicházely na mail notifikace o odpovědích na komentář, ale nic mi nepřišlo.

    • David Werl napsal:

     Nějak se mi nedaří vygooglit, co to je „kreativní design“. Znám kreacionismus nebo inteligentní design – nemyslels něco z toho? Kreacionismus je, že to Bůh stvořil všechno naráz, což by odpovídalo Tvému „první byla slepice“. Inteligentní design je evoluce, do které Bůh aktivně zasahoval.

     • admin napsal:

      O notifikacích netuším, proč Ti nechodí… možná nějaký šotek…

      Pojmem Kreativní design mám na mysli to, že za stvořením světa je inteligentní osoba = kreacionismus…
      Nicméně jsem toho názoru, že v konečném důsledku není až tak důležité, jak konkrétně se život na zemi vyvíjel, ale že byl stvořen. Tzn. život na zemi má smysl, směr a cíl. Nejsme náhodným shlukem buněk, které se v průběhu miliard let náhodně poskládaly. Jsme stvořeni – a to je podstatné. O tom taky je Bible – není v konečném důsledku knihou o tom, jak se život dostal na Zem, ale jak to udělat, aby se člověk mohl dostat do nebe…

Discover more from Na Cestě | Společenství Církve bratrské Brno

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading