Skip to main content

Prázdninový pozdrav devátý

By 31. 8. 201710 září, 2017kázání

Čtení: 1. Jan 1:5 a 7

5 Předáváme vám poselství, které jsme přijali od Krista: Bůh je světlo a není v něm žádná tma.
7  Žijeme-li stále ve světle Boží přítomnosti, krev Ježíše Krista, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu a nic neruší náš vzájemný vztah.

1. Jan 3:1-2

1 Jak nás Otec miluje! Přijal nás za syny a dcery. Lidé nás často nechápou, protože Boha neznají.
2 Už teď jsme jeho děti, ale neumíme si představit, jak nás Bůh ještě přetvoří. To však víme, že až Kristus přijde a my ho uvidíme v celém jeho majestátu, bude v nás dokončena proměna do jeho podoby.

1. Jan 5:13

13 To je smysl mého dopisu, abyste měli jistotu, že věříte-li v Božího Syna, máte věčný život.
20 Boží Syn, Ježíš Kristus, přišel, abychom v něm poznali zachránce a přimkli se k němu. On je pravý Bůh a dárce věčného života.
21 A proto si ho nedejte nikým a ničím zastínit.

Téma: Bůh je světlo, Bůh je láska, Bůh je život

Je tady konec prázdnin. Doslova a do písmene. Dnes je 31. 8. Školáci sice zítra do školy nepůjdou, ale všichni ostatní školou povinní (především učitelé), už budou „v práci“. Také nás, všechny ostatní, čeká začátek školního roku a s tím také navrácení se ke každodenním povinnostem.

Než usedneme do lavic, či ke svým pravidelným povinnostem, chci rekapitulovat svá prázdninová zamyšlení nad první Janovou epištolou.  Bude to jen takový přelet, či pohled z větší výšky.

Tři podstatné věci, o kterých Jan mluvil, nám vyniknou právě z tohoto pohledu z větší výšky.  Jsou nadepsány v tématu. Bůh je světlo a není v něm žádná tma. On prosvětluje tmu. Dává nahlédnout a správně rozlišit věci, které bychom jinak neviděli.  Žádná šedá zóna. Kdo zůstává v Kristu, je „čitelný“.

Bůh nás miluje obětavou láskou. Je to jeho rozhodnutí, že nás přijal za svoje děti a my tuto lásku můžeme prožívat, jen tím, že tomu uvěříme. Vše pro nás připravil „zadarmo“ (z milosti), aby nás jako děti mohl přijmout, podobně jako se rodiče připravují na narození dítěte.

Uvěříme-li této zvěsti, máme věčný život. On je dárce života. Je to jistota, ne doufání, či domněnka.

A to poslední co vyplývá z dnešního textu a z celé epištoly: Bůh je. Kdysi, před dávnými časy to řekl Bůh Mojžíšovi: JSEM (JHVH).  Proto si nenechme si tuto jistotu ničím zastínit, nebo jak uvádí jiný překlad: varujme se modlářství.

Přeji vám i sobě, abychom se po letošních prázdninách nevrátili ke svým každodenním povinnostem beze změny. Ať je naším dobrým startem do nového školního roku „jistota“ nejen toho, že Bůh je, ale že my žijeme ve světle, jsme Jeho milované děti a máme „jistotu“ života věčného.

Těším se na společné setkání v neděli v Olomouci.

Pepa

Discover more from Na Cestě | Společenství Církve bratrské Brno

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading