Skip to main content

Prázdninový pozdrav druhý

By 13. 7. 201717 srpna, 2017kázání

ČTENÍ: 1.Jan 1:5-10

5 Předáváme vám poselství, které jsme přijali od Krista: Bůh je světlo a není v něm žádná tma.
6  Tvrdíme-li, že máme k Bohu dobrý vztah, a přesto setrváváme ve tmě, lžeme a náš život je nepravdivý.
7  Žijeme-li však stále ve světle Boží přítomnosti, krev Ježíše Krista, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu a nic neruší náš vzájemný vztah.
8  Tvrdíme-li, že nehřešíme, pak klameme sami sebe a nechceme si připustit pravdu.
9  Jestliže však své hříchy vyznáváme, smíme se spolehnout na Boží sliby, že nás očišťuje od každé špinavosti a promíjí nám každé selhání.
10  Říkáme-li, že nic špatného neděláme, obviňujeme Boha ze lži a vůbec ho nechápeme.

Téma: Jsme povoláni do světla

V letních měsících, v období prázdnin, jsou dlouhé dny a krátké noci. To se nám (většinou) líbí. Jsme rádi, že je dlouho „vidět“. Nemusíme chodit a tápat ve tmě.

Apoštol Jan nám „předává poselství“, že pokud žijeme s Bohem, žijeme ve světle Jeho přítomnosti. Vidíme na cestu, netápeme ve tmě. Protože Bůh je světlo. Tma ani stín, či jak někdy říkáme šedá zóna, v Jeho přítomnosti (blízkosti) není.

Avšak někdy si sami namlouváme, jak jsme skvělými lidmi a křesťany, že žijeme bezúhonný život a vlastně jsme nikdy nic špatného neudělali. A pokud ano, tak to bylo zapříčiněno okolnostmi, nebo někým jiným. Naše vina to přece není.

Nevidíme, ale hlavně nechceme „vidět“ svoje provinění. Tak lžeme nejen sami sobě, ale i z Boha děláme lháře. Vždyť vlastně říkáme, že Ježíš kvůli nám zemřít nemusel…

Televizní pohádka O loupežníku Lotrandovi, kterou si pamatuji jako mladík, pojednávala o partě zlodějů, lapků, jejichž náčelník předal „řemeslo“ svému synovi. Ten ale loupit neuměl. Tak se parta zlodějíčků rozhodla, že si musí se svým novým šéfem promluvit. Jeden povzbuzoval druhého, jak to svému šéfovi řeknou „od plic“. „Tak to tomu našemu šéfovi pořádně vytmav!“, říká jeden z nich. Ale další, méně chápavý, se zamyslel a říká: „já si myslím, že by to náš šéf potřeboval spíš vy-světlit, než vy-tmavit“… I takoví někdy můžeme být. Místo abychom přinášeli „světlo“ do problémů a starostí, tak přinášíme tmu a to ještě někdy úhledně zabalenou do křesťanských frází…

Přeji vám i sobě, aby nás dlouhé letní dny motivovali k rozhodnutí žít ve světle Boží přítomnosti.

Užívejte prázdninových dní.

Pepa

Discover more from Na Cestě | Společenství Církve bratrské Brno

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading