Skip to main content

Odvaha

By 2. 4. 20176 dubna, 2017kázání

Téma: Odvaha

Kázající: Jan Máhrik

Čtení: Filipským 1:21

Žít – to je pro mě Kristus, a umřít – to je zisk!

Židům 12:1-2

Když jsme tedy obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme i my každou přítěž i hřích, který nás tak snadno svazuje, a vytrvale pokračujme v běhu, ležícím před námi. Nespouštějme oči z Ježíše, původce a završitele naší víry, který pro radost, ležící před ním, nedbal na hanbu, podstoupil kříž a usedl po pravici Božího trůnu.

2. Korintským 4:16-18

Proto se nevzdáváme. Ačkoli totiž navenek podléháme zkáze, uvnitř se obnovujeme den co den. Toto naše lehoučké soužení trvá jen chvilku, ale vytváří nám s ničím nesrovnatelné břemeno slávy, jež potrvá věčně. Proto se nedíváme na to, co je vidět, ale na to, co vidět není. Vše viditelné je totiž dočasné, ale neviditelné je věčné.

Římanům 8:31,36-37

Co na to řekneme? Když je Bůh s námi, kdo proti nám!?
Jak je psáno: „Pro tebe nás zabíjejí v kteroukoli chvíli, za ovce na porážku mají nás.“ V tom všem ale skvěle vítězíme skrze Toho, který nás miluje!

Nahrávka: 

Ke stažení zde

Otázky z kázání:

  • Mám odvahu zůstat, když by bylo lehčí odejít?
  • Mám odvahu odejít, když by bylo lehčí zůstat?
  • Mám odvahu požádat o pomoc, když je jednodušší tvářit se, že je vše OK?
  • Mám odvahu povědět správnou věc, když je jednodušší mlčet?

Discover more from Na Cestě | Společenství Církve bratrské Brno

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading