Skip to main content

Nestaví-li dům Hospodin

By 3. 1. 201617 února, 2016kázání

V neděli 3. 1. 2016 měl kázání Václav Kadlec. Mluvil o tom, že naše všechno snažení může být marné, pokud jeho zdrojem a směrem není Hospodin. Je toho velice mnoho, co všechno neumíme uhlídat? A tak tento rok se za sebe navzájem přimlouvejme a modleme se. Uvědomujme si své limity, ale také to, když staví a koná Bůh.

Na nahrávce kázání jsou také čtené texty z Písma, které s kázáním blízce souvisejí. Pokud si chcete některé pasáže třeba připomenout a nebo jste s námi nemohli být, tak záznam kázání je možné pustit níže a nebo stáhnout zde, pokud Váš prohlížeč neumožňuje přímé přehrání.

Poutní píseň, Šalomounova. Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný. Nadarmo časně vstáváte, dlouho vysedáváte a jíte chléb trápení, zatímco Bůh dopřává svému milému spánek. Hle, synové jsou dědictví od Hospodina, mzdou od něho plod lůna. Čím jsou šípy v ruce bohatýra, tím jsou synové zplození v mládí. Blaze muži, který jimi naplnil svůj toulec! Nebudou zahanbeni, až budou v bráně jednat s nepřáteli. Žalmy 127:1-5

Discover more from Na Cestě | Společenství Církve bratrské Brno

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading