Skip to main content

Prázdninový pozdrav 4

By 26. 7. 2015kázání

Čtení: Sk. 2,42a „Vytrvale poslouchali učení apoštolů…“

Milé sestry a bratři, přátelé,
prázdniny se pomalu blíží ke své polovině. 26. 7. má svátek Anna, a o ní říká pranostika: Svatá Anna, chladná rána. Zatím to na chladná rána moc nevypadá. Děti mají určitě radost, my starší si s povzdechem otřeme pot z čela, a budeme i nadále dodržovat pitný režim…

Je čtvrtá prázdninová neděle. Jak jsem už minule naznačil, budeme se v několika dalších prázdninových pozdravech zabývat znaky živé církve.
Tím prvním je STUDIUM PÍSMA, nebo jak je zapsáno v našem dnešním krátkém biblickém textu:
Vytrvale poslouchali učení apoštolů.

Lukáš se zaměřuje na čtyři rysy prvotní církve. První je docela překvapivý a asi bychom takový nevybrali. Živá církev je církev, která se stále učí. Kralický text to vystihuje ještě lépe: „Zůstávali v apoštolském učení…“, a to je hned to první co nám Lukáš klade na srdce. S určitou nadsázkou bychom mohli říct, že apoštolové vedeni Duchem Svatým otevřeli ten den v Jeruzalémě školu. Učitelé byli právě apoštolové, které Ježíš jmenoval a vyškolil. Do nejnižšího ročníku se vzápětí zapsaly tři tisíce žáků. To bylo velmi pozoruhodné. Jak vidno, neměli problém s nedostatkem studentů…

Za důležité považuji to, že noví věřící naplnění Duchem neprožili žádný mystický zážitek, který by je vedl k tomu, aby zavrhli svůj intelekt, tedy řečeno jinak, aby zavrhli „zdravý rozum“, přestali přemýšlet a pohrdli teologií. Naopak, soustředili se na vzdělávání. Troufám si říct, že pohrdání rozumem a plnost Ducha jsou neslučitelné. Kdo je totiž Duch? Ježíš ho nazýval „Duchem pravdy“, a proto všude, kde jedná, záleží na pravdě a jedná v pravdě.

Také je dobré si všimnout, že dotyční věřící nepředpokládají, že Duch Svatý, kterého přijali, je jediný učitel, kterého potřebují, a že se tedy mohou obejít bez lidských učitelů. Ne, sedávali apoštolům u nohou a toužili naučit se toho co nejvíc. Tito nově uvěřivší lidé věděli, že jim Ježíš povolal učitele – apoštoly. Proto se podřídili jejich autoritě, potvrzované zázraky. Verš 42 totiž mluví o tom, že apoštolové vyučovali, a verš 43 zase hovoří o tom, že činili mnoho zázračných znamení. (Podobně i Pavel později píše o svých zázracích jako o důkazech apoštolského úřadu /2.Kor.12,12/).

Jak můžeme my dnes „zůstávat v učení apoštolů“ a podřizovat se jejich autoritě? Je totiž zřejmé, že v dnešní církvi žádní apoštolové nejsou. Jistě, máme obdarované bratry, vedoucí pracovníky, kazatele, biskupy, misionáře a další církevní vůdce, jejichž službu bychom někdy mohli snad označovat za apoštolskou. Neexistují ale žádní apoštolové, kteří by měli autoritu srovnatelnou s autoritou apoštolů, např. Petra, Jana, či Pavla. Jediný způsob, jak se podřizovat apoštolské autoritě je podřídit se jejich učení obsaženému v Novém zákoně, v Písmu Svatém. Právě jeho prostřednictvím nám bylo v konečné podobě předáno.

Učit se z Písma Svatého je objevné a strhující. Možná právě o prázdninách může být na to ten správný čas.

Přeji pěknou neděli.
Pepa Horský, váš kazatel.

Discover more from Na Cestě | Společenství Církve bratrské Brno

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading