Skip to main content

Pašije v Otevřené Zahradě

By 6. 4. 201417 února, 2016pozvánky
Pašije v Otevřené Zahradě

„Hoden jest Beránek, ten obětovaný, přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení.“ Zjevení 5:11

Zveme Vás na Velkopáteční bohoslužbu, pojďme obrátit svou mysl k Oběti Ježíše Krista a připomenout si význam Velikonoc biblickými texty, pašijemi a modlitbami.

Velký pátek, v 18 hodin, v sále Otevřené zahrady na Údolní 33 v Brně.

Discover more from Na Cestě | Společenství Církve bratrské Brno

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading