O NÁS

 

KÁZÁNÍ

 

DOROST

 

FOTKY

O našem společenství – Na Cestě Církev bratrská Brno

Společenství Církve bratrské NA CESTĚ je skupinou lidí, kteří se snaží stále znovu objevovat a poznávat jádro křesťanské zvěsti a promýšlet, jak může být živou a žitou hodnotou v našem současném světě.

Chceme budovat SPOLEČENSTVÍ, které je otevřené všem, kdo hledají smysl života a zajímají se o křesťanskou víru, též i křesťanům podobného vyznání a zbožnosti, kteří by v něm chtěli mít svůj duchovní domov a rádi by jej spolu s ostatními podle svých možností, schopností a obdarování budovali. A kde je konáno kázání a vyučování uvádějící biblické pravdy do vztahu s dnešními problémy a potřebami lidí a kde lidé v atmosféře lásky, přijetí a odpuštění dorůstají do plnosti Krista.

Klademe důraz nejen na nedělní bohoslužbu, kterou vnímáme jako na prostor k posílení osobní víry, budování společenství a jako na projev úcty a vděčnosti, ale také na osobní víru každého jednotlivce, která se projevuje v jeho osobním životě.

O tom, čemu věříme a jaké jsou naše priority, si můžete více přečíst v našem PROHLÁŠENÍ.

Scházíme se v moderním prostoru OTEVŘENÉ ZAHRADY na Údolní 33 v centru města, a jak názvy prostoru i společenství napovídají, snažíme se být otevřeným společenstvím, které si je vědomo, že je stále na cestě. Bohoslužby v našem společenství začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod. Během bohoslužby je připravena ozvučená místnost pro rodiče s nejmenšími dětmi. Souběžně s bohoslužbami probíhají dvě dětské besídky (3-6 let a 7-12 let).

Záznamy našich kázání je možno pustit zde na webu a nebo našem podcastu.

Od 1. 4. 2016 jsme součástí společenství sboru Církve bratrské ve Vsetíně – Maják.

Kontakty – Na Cestě Brno

Vedoucí společenství Na Cestě
Milan Kramoliš
tel: 604 381 752
e-mail: timdruhym(zavináč)gmail.com

Bankovní spojení
účet 2600208322 / 2010
vedený u Fio banky

Kontakty – Maják Vsetín

Kazatel sboru Církve bratrské ve Vsetíně – Maják
Bedřich Smola, tel: 777 884 199
e-mail: majak.vsetin(zavináč)gmail.com

Bankovní spojení
účet 2000208310 / 2010
vedený u Fio banky
IČ: 73634506

Kde nás v Brně najdete

bohoslužby Na Cestě v říjnu 2019

bohoslužba 6. 10.

kázání: Bedřich Smola | Série o manželství
vedení: Pavel Popovič
chvály: Pavel Popovič
besídka mladší: Monika Kadlecová
besídka starší: Kája Brücknerová

bohoslužba 13. 10. bude v LaBoucheé

kázání: Milan Kramoliš | Série – Filipským
vedení: Pavel Popovič
chvály: Pavel Popovič
besídka mladší: David Vávra
besídka starší: Veronika Pavlová

bohoslužba 20. 10. bude s Večeří Páně

kázání: Josef Horský
vedení: Milan Kramoliš
chvály: Milan Kramoliš
besídka mladší: David Vávra
besídka starší: Klára Helánová

bohoslužba 27. 10.

kázání: Bedřich Smola | Série o manželství
vedení: Pavel Popovič
chvály: Pavel Popovič
besídka mladší: nebude
besídka starší: Michal Helán

Kázání Na Cestě

Radost až za hrob

| kázání | No Comments
Téma: Radost až za hrob? Kázající: Milan Kramoliš Čtení: Filipským 1:12-26 Chtěl bych, bratři, abyste věděli, že to, co mě potkalo, přispělo spíše k prospěchu evangelia. Celý palác i všichni…

Základ Manželství 02

| kázání | No Comments
Kázající: Bedřich Smola Téma: Základ manželství 02 aneb jiná Láska Čtení: Efezským 5:25 Muži, milujte své ženy, tak jako Kristus miloval církev. On vydal sám sebe za ni. Nahrávka: Ke…

Bůh, člověk a klima

| kázání | No Comments
Téma: Bůh, člověk a klima Kázající: František Brückner Čtení: Žalm 104 Dobrořeč, má duše, Hospodinu! Hospodine, Bože můj, jsi neskonale velký, oděl ses velebnou důstojností. Prameny vysíláš do potoků, které…

Vždycky se radujte

| kázání | No Comments
Kázající: Václav Kadlec Téma: Vždycky se radujte Čtení: Matouš 16:24 'Tehdy Ježíš řekl svým učedníkům: “Chceli kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mne.'…

Fotografie Na Cestě

Bohoslužba v září – fotky

| fotky | No Comments
Poslední neděli v září jsme na bohoslužbě přemýšleli nad dopady lidské činosti na naši planetu a nad tím, jakou zodpovědnost nejen jako lidé, ale vůbec jako křesťané vůči planetě a…

Výkop Maják Networku 2019 – fotky

| fotky | No Comments
Každý školní rok začínáme v rámci společenství Majáku jednou velkou společnou bohoslužbou, které říkáme Výkop. V rámci sboru Církve bratrské Majáku, které nazýváme Network, je nás totiž několik menších společenství,…

Letní bohoslužba s obědem a rozloučením s Pavlem a Marite

| fotky | No Comments
Každý rok zvyšujeme počet bohoslužeb za léto, abychom navzájem neztratili kontakt. Chceme se prostě i přes různé dovolené vidět, povídat si, modlit se spolu, naslouchat výkladu Božího slova a mít…

Král David – Tábor dorostu 2019

| fotky | No Comments
Na přelomu července a srpna jsme vyrazili spolu s dětmi z dorostu na podsadový tábor. Mnozí už se na týdenní dobrodružství v lesích v okolí vesničky Držková na Valašsku moc…

Informace Na Cestě

bohoslužby v říjnu

| informace | No Comments
Bohoslužby v našem společenství začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod. Během bohoslužby je připravena ozvučená místnost pro rodiče s nejmenšími dětmi. Souběžně s bohoslužbami probíhají dvě dětské besídky…

bohoslužby v září

| informace | No Comments
Bohoslužby v našem společenství začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod. Během bohoslužby je připravena ozvučená místnost pro rodiče s nejmenšími dětmi. Souběžně s bohoslužbami probíhají dvě dětské besídky…

bohoslužby v červnu

| informace | No Comments
Bohoslužby v našem společenství začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod. Během bohoslužby je připravena ozvučená místnost pro rodiče s nejmenšími dětmi. Souběžně s bohoslužbami probíhají dvě dětské besídky…

bohoslužby v květnu

| informace | No Comments
Bohoslužby v našem společenství začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod. Během bohoslužby je připravena ozvučená místnost pro rodiče s nejmenšími dětmi. Souběžně s bohoslužbami probíhají dvě dětské besídky…