O NÁS

 

KÁZÁNÍ

 

DOROST

 

FOTKY

O našem společenství – Církev bratrská Brno

Společenství Církve bratrské NA CESTĚ je skupinou lidí, kteří se snaží stále znovu objevovat a poznávat jádro křesťanské zvěsti a promýšlet, jak může být živou a žitou hodnotou v našem současném světě.

Chceme budovat SPOLEČENSTVÍ, které je otevřené všem, kdo hledají smysl života a zajímají se o křesťanskou víru, též i křesťanům podobného vyznání a zbožnosti, kteří by v něm chtěli mít svůj duchovní domov a rádi by jej spolu s ostatními podle svých možností, schopností a obdarování budovali. A kde je konáno kázání a vyučování uvádějící biblické pravdy do vztahu s dnešními problémy a potřebami lidí a kde lidé v atmosféře lásky, přijetí a odpuštění dorůstají do plnosti Krista.

Klademe důraz nejen na nedělní bohoslužbu, kterou vnímáme jako na prostor k posílení osobní víry, budování společenství a jako na projev úcty a vděčnosti, ale také na osobní víru každého jednotlivce, která se projevuje v jeho osobním životě.

O tom, čemu věříme a jaké jsou naše priority, si můžete více přečíst v našem PROHLÁŠENÍ.

Scházíme se v moderním prostoru OTEVŘENÉ ZAHRADY na Údolní 33 v centru města, a jak názvy prostoru i společenství napovídají, snažíme se být otevřeným společenstvím, které si je vědomo, že je stále na cestě. Bohoslužby v našem společenství začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod. Během bohoslužby je připravena ozvučená místnost pro rodiče s nejmenšími dětmi. Souběžně s bohoslužbami probíhají dvě dětské besídky (3-6 let a 7-12 let).

Záznamy našich kázání je možno pustit zde.

Od 1. 4. 2016 jsme součástí společenství sboru Církve bratrské ve Vsetíně – Maják.

Kontakty – Brno

Vedoucí společenství Na Cestě
Milan Kramoliš
tel: 604 381 752
e-mail: timdruhym(zavináč)gmail.com

Kazatel ve společenství Na Cestě
Josef Horský
tel: 603 230 602
e-mail: pepa.horsky(zavináč)gmail.com

Bankovní spojení
účet 2600208322 / 2010
vedený u Fio banky

Kontakty – Vsetín

Kazatel sboru Církve bratrské ve Vsetíně – Maják
Bedřich Smola, tel: 777 884 199
e-mail: majak.vsetin(zavináč)gmail.com

Bankovní spojení
účet 2000208310 / 2010
vedený u Fio banky
IČ: 73634506

Kde nás v Brně najdete

bohoslužby v lednu 2019 – Církev bratrská Brno Na Cestě

bohoslužba 6. 1.

kázání: František Brückner
vedení: Pavel Popovič
chvály: Pavel Popovič
besídka mladší: Monika Kadlecová
besídka starší: Veronika Pavlová

bohoslužba 13. 1. bude v LaBoucheé

kázání: Bedřich Smola
vedení: Milan Kramoliš
chvály: Milan Kramoliš
besídka mladší: Jana Dvořáčková
besídka starší: Michal Helán

bohoslužba 20. 1. bude s Večeří Páně

kázání: Josef Horský
vedení: Milan Kramoliš
chvály: Milan Kramoliš
besídka mladší: Markéta Popovičová
besídka starší: Kája Brücknerová

bohoslužba 27. 1.

kázání: Václav Andrš
vedení: Pavel Popovič
chvály: Pavel Popovič
besídka mladší: Monika Kadlecová
besídka starší: Jan Dvořáček

Kázání z našeho společenství – Církev bratrská Brno Na Cestě

Duchovní růst

| kázání | No Comments
Téma: Duchovní růst Kázající: František Brückner Čtení: Filipským 1:9-11 A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká…

Světlo svítí jen ve tmě

| kázání | No Comments
Téma: Světlo svítí jen ve tmě Kázající: Bedřich Smola Čtení: Izajáš 8:11-23, 9:1-6 Toto mi řekl Hospodin, když mě pevně uchopil svou rukou a varoval mě, abych se nevydával cestou…

Hledání světla

| kázání | No Comments
Téma: Hledání světla Kázající: Pavel Popovič Čtení: Matouš 2:1-12 Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali…

Světlo a sůl

| kázání | No Comments
Téma: Světlo a sůl - charakter a vliv Kázající: Václav Kadlec Čtení: Matouš 5:1-16 Když spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu…

Poslední fotografie z událostí našeho společenství – Církev bratrská Brno Na Cestě

Vánoční bohoslužba – 2018 – fotky

| fotky | No Comments
Jak jste se letos těšili na Vánoce? Očekávání každého z nás se určitě trochu lišila. Někdo se těší na čas s rodinou, někdo na vánoční dárky, a někdo má zase od začátku…

První bohoslužba po prázdninách

| fotky | No Comments
Po dvou měsících prázdnin, během kterých jsme se potkávali hlavně na různých festivalech, táborech nebo při návštěvách v našich domovech, jsme minulou neděli zahájili opět naše pravidelná nedělní setkávání. Celý…

Jozue – Tábor dorostu 2018

| fotky | No Comments
Náš první tábor Zhruba v polovině prázdnin jsme se vydali na dorostový tábor s tématem Jozue. Během celého putování nás provázela hlavní myšlenka z knihy Jozue: Posilni se a buď…

Jarní víkend v Kaprálově Mlýnu – 2018 – fotky

| fotky | No Comments
Na začátku červnu jsme vyrazili na již tradiční víkendovku našeho společenství do krásného prostředí Kaprálova mlýnu. Hráli jsme hry, sportovali jsme, odpočívali, diskutovali, modlili se, zpívali a úřemýšeli nad tématem,…

Poslední informace z našeho společenství – Církev bratrská Brno Na Cestě

bohoslužby v lednu

| informace | No Comments
Bohoslužby v našem společenství začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod. Během bohoslužby je připravena ozvučená místnost pro rodiče s nejmenšími dětmi. Souběžně s bohoslužbami probíhají dvě dětské besídky…

bohoslužby prosinec

| informace | No Comments
Bohoslužby v našem společenství začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod. Během bohoslužby je připravena ozvučená místnost pro rodiče s nejmenšími dětmi. Souběžně s bohoslužbami probíhají dvě dětské besídky…

bohoslužby v listopadu

| informace | No Comments
Bohoslužby v našem společenství začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod. Během bohoslužby je připravena ozvučená místnost pro rodiče s nejmenšími dětmi. Souběžně s bohoslužbami probíhají dvě dětské besídky…

bohoslužby v říjnu

| informace | No Comments
Bohoslužby v našem společenství začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod. Během bohoslužby je připravena ozvučená místnost pro rodiče s nejmenšími dětmi. Souběžně s bohoslužbami probíhají dvě dětské besídky…