O NÁS

 

KÁZÁNÍ

 

DOROST

 

FOTKY

O našem společenství – Církev bratrská Brno

Společenství Církve bratrské NA CESTĚ je skupinou lidí, kteří se snaží stále znovu objevovat a poznávat jádro křesťanské zvěsti a promýšlet, jak může být živou a žitou hodnotou v našem současném světě.

Chceme budovat SPOLEČENSTVÍ, které je otevřené všem, kdo hledají smysl života a zajímají se o křesťanskou víru, též i křesťanům podobného vyznání a zbožnosti, kteří by v něm chtěli mít svůj duchovní domov a rádi by jej spolu s ostatními podle svých možností, schopností a obdarování budovali. A kde je konáno kázání a vyučování uvádějící biblické pravdy do vztahu s dnešními problémy a potřebami lidí a kde lidé v atmosféře lásky, přijetí a odpuštění dorůstají do plnosti Krista.

Klademe důraz nejen na nedělní bohoslužbu, kterou vnímáme jako na prostor k posílení osobní víry, budování společenství a jako na projev úcty a vděčnosti, ale také na osobní víru každého jednotlivce, která se projevuje v jeho osobním životě.

O tom, čemu věříme a jaké jsou naše priority, si můžete více přečíst v našem PROHLÁŠENÍ.

Scházíme se v moderním prostoru OTEVŘENÉ ZAHRADY na Údolní 33 v centru města, a jak názvy prostoru i společenství napovídají, snažíme se být otevřeným společenstvím, které si je vědomo, že je stále na cestě. Bohoslužby v našem společenství začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod. Během bohoslužby je připravena ozvučená místnost pro rodiče s nejmenšími dětmi. Souběžně s bohoslužbami probíhá dětská besídka.

Záznamy našich kázání je možno pustit zde.

Od 1. 4. 2016 jsme se stali součástí společenství sboru Církve bratrské ve Vsetíně – Maják.

Kontakty – Brno

Kazatel a vedoucí společenství Na Cestě
Josef Horský, tel: 603 230 602
e-mail: pepa.horsky(zavináč)gmail.com

Bankovní spojení
účet 2600208322 / 2010
vedený u Fio banky

Kontakty – Vsetín

Kazatel sboru Církve bratrské ve Vsetíně – Maják
Bedřich Smola, tel: 777 884 199
e-mail: majak.vsetin(zavináč)gmail.com

Bankovní spojení
účet 2000208310 / 2010
vedený u Fio banky
IČ: 73634506

Kde nás v Brně najdete

bohoslužby v květnu 2017 – Církev bratrská Brno Na Cestě

bohoslužba 7. 5.

kázání: Josef Horský
vedení & chvály: Milan Kramoliš
besídka: Markéta Popovičová

14. 5. bohoslužba s Večeří Páně nebude v Otevřené Zahradě,
ale v Kaprálově Mlýnu, její součástí bude i přijetí Honzy Panovského a Václava Chocholy za členy našeho společenství

kázání: Milan Kramoliš
vedení: Zdeněk Vávra
chvály: BigBand
Večeře Páně: František Brückner
besídka: Kaprálův Mlýn

bohoslužba 21. 5.

kázání: František Brückner
vedení: Josef Horský
chvály: Big band
besídka: Klára Helánová

bohoslužba 28. 5.

kázání: Zdeněk Vávra
vedení & chvály: Milan Kramoliš
besídka: Markéta Popovičová

Kázání z našeho společenství – Církev bratrská Brno Na Cestě

Ke společnému užitku

| kázání | No Comments

Téma: Ke společnému užitku Kázající: Milan Kramoliš Čtení: 1. Korintským 12:1-11 Pokud jde o duchovní dary, bratři, nechci, abyste zůstali v nevědomosti. Víte, že jste ještě jako pohané chodili k němým modlám, jak…

Zdravá Církev

| kázání | No Comments

Téma: Zdravá Církev – „seminář“ z dopoledního setkání v rámci jarního víkendu Na Cestě přednášející: Václav Kadlec Čtení: Matouš 13:3-9 I mluvil k nim mnoho v podobenstvích: „Vyšel rozsévač rozsívat. Když rozsíval,…

Simply Clever

| kázání | No Comments

Téma: Simply Clever Kázající: Josef Horský Čtení: Matouš 11:25-30 V ten čas řekl Ježíš: „Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil…

Duchovní boj

| kázání | No Comments

Téma: Duchovní Boj Kázající: Václav Kadlec Čtení: Efezským 6:10-18a … svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Oblecte plnou boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti…

Poslední fotografie z událostí našeho společenství – Církev bratrská Brno Na Cestě

Jarní víkend 2017

| fotky | No Comments

Druhý květnový víkend jsme společně strávili na skautské základně nedaleko Brna – Kaprálův Mlýn. Minulý rok jsme tu byli spolu poprvé a místo samotné se nám natolik zalíbilo, že jsme se…

Velikonoce Na Cestě

| fotky | No Comments

Velikonoce jsou pro křesťany největšími svátky z celého roku. O Velikonocích se totiž staly ty nejklíčovější události, bez kterých by celé křesťanství nedávalo smysl. V pátek si připomínáme Kristovu oběť…

Společný oběd

| fotky | No Comments

V Otevřené Zahradě se k bohoslužbám Na Cestě scházíme už více než tři roky. Občas se snažíme bohoslužby oživit a doplnit o něco nestandardního. Tuto neděli jsme proto společně přímo v Otevřené Zahradě…

střípky z bohoslužeb

| fotky | No Comments

Každou neděli se snažíme vyfotit aspoň jednu fotku charakterizující bohoslužbu jako takové střípky na náš Instagram a nebo Facebook, aby jste se mohli přesvědčit, že naše společenství žije a není sterilní….

Poslední informace z našeho společenství – Církev bratrská Brno Na Cestě

Bohoslužba v neděli 14. 5. bude v Kaprálově Mlýnu

| informace | No Comments

Tuto neděli se bude bohoslužba Na Cestě konat na jiném místě, než obvykle v prostorách Otevřené zahrady. Celý víkend budeme totiž jako společenství Na Cestě na jarním víkendu na skautské…

bohoslužby v květnu

| informace | No Comments

Bohoslužby začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod v prostorách Otevřené zahrady na Údolní 33. Souběžně s bohoslužbami probíhá dětská besídka. 7. 5. kázání: Josef Horský vedení & chvály: Milan Kramoliš besídka: Markéta Popovičová 14. 5….

bohoslužby v dubnu

| informace | No Comments

Bohoslužby začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod v prostorách Otevřené zahrady na Údolní 33. Souběžně s bohoslužbami probíhá dětská besídka. 2. 4. kázání: Ján Mahrik vedení & chvály: Milan Kramoliš besídka: Monika Kadlecová 9….

bohoslužby v březnu

| informace | No Comments

Bohoslužby začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod v prostorách Otevřené zahrady na Údolní 33. Souběžně s bohoslužbami probíhá dětská besídka. 5. 3. BOHOSLUŽBA NENÍ – JSME NA VÝROČÍ MAJÁKU 12. 3. Bohoslužba bude v…