O NÁS

 

KÁZÁNÍ

 

DOROST

 

FOTKY

O našem společenství – Církev bratrská Brno

Společenství Církve bratrské NA CESTĚ je skupinou lidí, kteří se snaží stále znovu objevovat a poznávat jádro křesťanské zvěsti a promýšlet, jak může být živou a žitou hodnotou v našem současném světě.

Chceme budovat SPOLEČENSTVÍ, které je otevřené všem, kdo hledají smysl života a zajímají se o křesťanskou víru, též i křesťanům podobného vyznání a zbožnosti, kteří by v něm chtěli mít svůj duchovní domov a rádi by jej spolu s ostatními podle svých možností, schopností a obdarování budovali. A kde je konáno kázání a vyučování uvádějící biblické pravdy do vztahu s dnešními problémy a potřebami lidí a kde lidé v atmosféře lásky, přijetí a odpuštění dorůstají do plnosti Krista.

Klademe důraz nejen na nedělní bohoslužbu, kterou vnímáme jako na prostor k posílení osobní víry, budování společenství a jako na projev úcty a vděčnosti, ale také na osobní víru každého jednotlivce, která se projevuje v jeho osobním životě.

O tom, čemu věříme a jaké jsou naše priority, si můžete více přečíst v našem PROHLÁŠENÍ.

Scházíme se v moderním prostoru OTEVŘENÉ ZAHRADY na Údolní 33 v centru města, a jak názvy prostoru i společenství napovídají, snažíme se být otevřeným společenstvím, které si je vědomo, že je stále na cestě. Bohoslužby v našem společenství začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod. Během bohoslužby je připravena ozvučená místnost pro rodiče s nejmenšími dětmi. Souběžně s bohoslužbami probíhají dvě dětské besídky (3-6 let a 7-12 let).

Záznamy našich kázání je možno pustit zde.

Od 1. 4. 2016 jsme součástí společenství sboru Církve bratrské ve Vsetíně – Maják.

Kontakty – Brno

Vedoucí společenství Na Cestě
Milan Kramoliš
tel: 604 381 752
e-mail: timdruhym(zavináč)gmail.com

Kazatel ve společenství Na Cestě
Josef Horský
tel: 603 230 602
e-mail: pepa.horsky(zavináč)gmail.com

Bankovní spojení
účet 2600208322 / 2010
vedený u Fio banky

Kontakty – Vsetín

Kazatel sboru Církve bratrské ve Vsetíně – Maják
Bedřich Smola, tel: 777 884 199
e-mail: majak.vsetin(zavináč)gmail.com

Bankovní spojení
účet 2000208310 / 2010
vedený u Fio banky
IČ: 73634506

Kde nás v Brně najdete

bohoslužby v únoru 2019 – Církev bratrská Brno Na Cestě

bohoslužba 3. 2.

kázání: František Brückner
vedení: Milan Kramoliš
chvály: Milan Kramoliš
besídka mladší: Monika Kadlecová
besídka starší: Míša Kramolišová

bohoslužba 10. 2.

kázání: Bedřich Smola
vedení: Pavel Popovič
chvály: Pavel Popovič
besídka bude společná: Klára Helánová

bohoslužba 17. 2. bude s Večeří Páně

kázání: Josef Horský
vedení: Milan Kramoliš
chvály: Milan Kramoliš
besídka mladší: Markéta Popovičová
besídka starší: Jan Dvořáček

bohoslužba 24. 2.

kázání: Milan Kramoliš
vedení: Pavel Popovič
chvály: Pavel Popovič
besídka mladší: Michal Helán
besídka starší: Klára Helánová

Kázání z našeho společenství – Církev bratrská Brno Na Cestě

Bůh je slavný

| kázání | No Comments
Téma: Bůh je slavný Kázající: Bedřich Smola Čtení: Izajáš 6:1-4 Toho roku, kdy zemřel král Uzijáš, spatřil jsem Panovníka. Seděl na vysokém a vznosném trůnu a lem jeho roucha naplňoval…

Odpuštění

| kázání | No Comments
Téma: Odpuštění Kázající: František Brückner Čtení: Lukáš 7:36-50 Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. V tom městě byla…

Modlitba

| kázání | No Comments
Téma: Modlitba Kázající: Václav Andrš Čtení: Efeským‬ ‭6:18-20 Každou modlitbou a prosbou se v každý čas modlete duchem a k tomu bděte s veškerou vytrvalostí a prosbou za všechny svaté,…

Boží záměr

| kázání | No Comments
Téma: Boží záměr s naším životem Kázající: Josef Horský Čtení: Římanům 8:26-30 Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale…

Poslední fotografie z událostí našeho společenství – Církev bratrská Brno Na Cestě

Křest Pavla Krupy

| fotky | No Comments
Minulou neděli jsme měli velkou rodinnou oslavu. Stejně jako je v každé rodině velká událost i radost, když přijde na svět nový člověk, je tomu stejně i v rodině věřících.…

Vánoční bohoslužba – 2018 – fotky

| fotky | No Comments
Jak jste se letos těšili na Vánoce? Očekávání každého z nás se určitě trochu lišila. Někdo se těší na čas s rodinou, někdo na vánoční dárky, a někdo má zase od začátku…

První bohoslužba po prázdninách

| fotky | No Comments
Po dvou měsících prázdnin, během kterých jsme se potkávali hlavně na různých festivalech, táborech nebo při návštěvách v našich domovech, jsme minulou neděli zahájili opět naše pravidelná nedělní setkávání. Celý…

Jozue – Tábor dorostu 2018

| fotky | No Comments
Náš první tábor Zhruba v polovině prázdnin jsme se vydali na dorostový tábor s tématem Jozue. Během celého putování nás provázela hlavní myšlenka z knihy Jozue: Posilni se a buď…

Poslední informace z našeho společenství – Církev bratrská Brno Na Cestě

bohoslužby v únoru

| informace | No Comments
Bohoslužby v našem společenství začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod. Během bohoslužby je připravena ozvučená místnost pro rodiče s nejmenšími dětmi. Souběžně s bohoslužbami probíhají dvě dětské besídky…

bohoslužby v lednu

| informace | No Comments
Bohoslužby v našem společenství začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod. Během bohoslužby je připravena ozvučená místnost pro rodiče s nejmenšími dětmi. Souběžně s bohoslužbami probíhají dvě dětské besídky…

bohoslužby prosinec

| informace | No Comments
Bohoslužby v našem společenství začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod. Během bohoslužby je připravena ozvučená místnost pro rodiče s nejmenšími dětmi. Souběžně s bohoslužbami probíhají dvě dětské besídky…

bohoslužby v listopadu

| informace | No Comments
Bohoslužby v našem společenství začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod. Během bohoslužby je připravena ozvučená místnost pro rodiče s nejmenšími dětmi. Souběžně s bohoslužbami probíhají dvě dětské besídky…