O NÁS

 

KÁZÁNÍ

 

DOROST

 

FOTKY

O našem společenství – Církev bratrská Brno

Společenství Církve bratrské NA CESTĚ je skupinou lidí, kteří se snaží stále znovu objevovat a poznávat jádro křesťanské zvěsti a promýšlet, jak může být živou a žitou hodnotou v našem současném světě.

Chceme budovat SPOLEČENSTVÍ, které je otevřené všem, kdo hledají smysl života a zajímají se o křesťanskou víru, též i křesťanům podobného vyznání a zbožnosti, kteří by v něm chtěli mít svůj duchovní domov a rádi by jej spolu s ostatními podle svých možností, schopností a obdarování budovali. A kde je konáno kázání a vyučování uvádějící biblické pravdy do vztahu s dnešními problémy a potřebami lidí a kde lidé v atmosféře lásky, přijetí a odpuštění dorůstají do plnosti Krista.

Klademe důraz nejen na nedělní bohoslužbu, kterou vnímáme jako na prostor k posílení osobní víry, budování společenství a jako na projev úcty a vděčnosti, ale také na osobní víru každého jednotlivce, která se projevuje v jeho osobním životě.

O tom, čemu věříme a jaké jsou naše priority, si můžete více přečíst v našem PROHLÁŠENÍ.

Scházíme se v moderním prostoru OTEVŘENÉ ZAHRADY na Údolní 33 v centru města, a jak názvy prostoru i společenství napovídají, snažíme se být otevřeným společenstvím, které si je vědomo, že je stále na cestě. Bohoslužby v našem společenství začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod. Během bohoslužby je připravena ozvučená místnost pro rodiče s nejmenšími dětmi. Souběžně s bohoslužbami probíhají dvě dětské besídky (3-6 let a 7-12 let).

Záznamy našich kázání je možno pustit zde.

Od 1. 4. 2016 jsme součástí společenství sboru Církve bratrské ve Vsetíně – Maják.

Kontakty – Brno

Kazatel ve společenství Na Cestě
Josef Horský
tel: 603 230 602
e-mail: pepa.horsky(zavináč)gmail.com

Vedoucí společenství Na Cestě
Zdeněk Vávra
tel: 604 247 237
e-mail: vavra1973(zavináč)gmail.com

Bankovní spojení
účet 2600208322 / 2010
vedený u Fio banky

Kontakty – Vsetín

Kazatel sboru Církve bratrské ve Vsetíně – Maják
Bedřich Smola, tel: 777 884 199
e-mail: majak.vsetin(zavináč)gmail.com

Bankovní spojení
účet 2000208310 / 2010
vedený u Fio banky
IČ: 73634506

Kde nás v Brně najdete

bohoslužby v březnu 2018 – Církev bratrská Brno Na Cestě

bohoslužba 4. 3.

kázání: Zdeněk Vávra
vedení: Pavel Popovič
chvály: Pavel Popovič
besídka starší: Míša Kramolišová
besídka mladší: Klára Veselská

bohoslužba 11. 3.

kázání: Petr Uhřík
vedení: Milan Kramoliš
chvály: Milan Kramoliš
besídka starší: Klára Helánová
besídka mladší: Jana Dvořáčková

bohoslužba 18. 3. bude s Večeří Páně

kázání: Milan Kramoliš
vedení: Pavel Popovič
chvály: Pavel Popovič & band
besídka starší: Veronika Pavlová
besídka mladší: Monika Kadlecová

bohoslužba 25. 3.

kázání: Bedřich Smola
vedení: Milan Kramoliš
chvály: Milan Kramoliš
besídka starší: Honza Dvořáček
besídka mladší: Markéta Popovičová

Velkopáteční bohoslužba 30. 3. bude od 18:00

kázání: Josef Horský
vedení: Milan Kramoliš
chvály: Milan Kramoliš & band
besídka starší: –
besídka mladší: –
místnost pro děti bude během bohoslužby k dispozici

Velikonoční bohoslužba 1. 4.

kázání: František Brückner
vedení: Pavel Popovič
chvály: Pavel Popovič & band
besídka starší: Míša Kramolišová
besídka mladší: Jana Dvořáčková

Kázání z našeho společenství – Církev bratrská Brno Na Cestě

Zapojení

| kázání | No Comments
Téma: Zapojení Kázající: Petr Uhřík Čtení: Jan 13:1-15 Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k Otci; miloval své, kteří jsou ve…

Zachariáš

| kázání | No Comments
Téma: Zachariáš Kázající: Zdeněk Vávra Čtení: Lukáš 1:5-25 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta.…

Stvoření

| kázání | No Comments
Téma: Stvoření Kázající: Václav Kadlec Čtení: Genesis 1:1-27 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel…

Vinný kmen

| kázání | No Comments
Téma: Vinný kmen Kázající: Bedřich Smola Čtení: Jan 15:1 „Já jsem ušlechtilá réva a můj Otec je vinař. Každou ratolest, která ve mně nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese…

Poslední fotografie z událostí našeho společenství – Církev bratrská Brno Na Cestě

Vánoční bohoslužba se společným obědem

| fotky | No Comments
Naše letošní závěrečná bohoslužba spojila několik radostných událostí do jedné. Sešli jsme se jako společenství k oslavě Hospodina společnými chválami, modlitbami, čtením Písma. Naslouchali jsme výkladu Božího slova (Jan 3:16),…

Mimoni v Brně – příměstský tábor

| fotky | No Comments
Letos o prázdninách jsme spolu s dětmi z pondělního klubu podnikli příměstský tábor. Na týden jsme se ocitli v kůži Mimoňů z filmové série Já Padouch. Mimoně jejich kápo Gru…

Zase spolu po prázdninách

| fotky | No Comments
Po letních prázdninách, které slouží jako čas na odpočinek, jsme se opět sešli v Otevřené zahradě k bohoslužbě. Jelikož se nám líbí spolu nejen pít kávu, ale také naslouchat božímu…

Letní bohoslužba a oběd

| fotky | No Comments
Léto již tradičně ve společenství Na Cestě patří odpočinku. Nemáme pravidelné bohoslužby, jelikož je většina z nás na různých místech nejen naší vlasti na dovolených. Nicméně letos jsme se rozhodli…

Poslední informace z našeho společenství – Církev bratrská Brno Na Cestě

bohoslužby v březnu

| informace | No Comments
Bohoslužby v našem společenství začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod. Během bohoslužby je připravena ozvučená místnost pro rodiče s nejmenšími dětmi. Souběžně s bohoslužbami probíhají dvě dětské besídky…

bohoslužby v únoru

| informace | No Comments
Bohoslužby v našem společenství začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod. Během bohoslužby je připravena ozvučená místnost pro rodiče s nejmenšími dětmi. Souběžně s bohoslužbami probíhají dvě dětské besídky (3-6…

Verše pro rok 2018

| informace | No Comments
Je tradicí, že na začátku nového roku taháme biblické verše pro jednotlivé oblasti toho, co v našem společenství děláme. Ani letos tomu nebylo jinak, zde je jejich přehled. Kéž jsou…

bohoslužby v lednu

| informace | No Comments
Bohoslužby začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod v prostorách Otevřené zahrady na Údolní 33. Souběžně s bohoslužbami probíhají dvě dětské besídky (3-6 let a 7-12 let). 7. 1.…