O NÁS

 

KÁZÁNÍ

 

DOROST

 

FOTKY

O našem společenství – Církev bratrská Brno

Společenství Církve bratrské NA CESTĚ je skupinou lidí, kteří se snaží stále znovu objevovat a poznávat jádro křesťanské zvěsti a promýšlet, jak může být živou a žitou hodnotou v našem současném světě.

Chceme budovat SPOLEČENSTVÍ, které je otevřené všem, kdo hledají smysl života a zajímají se o křesťanskou víru, též i křesťanům podobného vyznání a zbožnosti, kteří by v něm chtěli mít svůj duchovní domov a rádi by jej spolu s ostatními podle svých možností, schopností a obdarování budovali. A kde je konáno kázání a vyučování uvádějící biblické pravdy do vztahu s dnešními problémy a potřebami lidí a kde lidé v atmosféře lásky, přijetí a odpuštění dorůstají do plnosti Krista.

Klademe důraz nejen na nedělní bohoslužbu, kterou vnímáme jako na prostor k posílení osobní víry, budování společenství a jako na projev úcty a vděčnosti, ale také na osobní víru každého jednotlivce, která se projevuje v jeho osobním životě.

O tom, čemu věříme a jaké jsou naše priority, si můžete více přečíst v našem PROHLÁŠENÍ.

Scházíme se v moderním prostoru OTEVŘENÉ ZAHRADY na Údolní 33 v centru města, a jak názvy prostoru i společenství napovídají, snažíme se být otevřeným společenstvím, které si je vědomo, že je stále na cestě. Bohoslužby v našem společenství začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod. Během bohoslužby je připravena ozvučená místnost pro rodiče s nejmenšími dětmi. Souběžně s bohoslužbami probíhají dvě dětské besídky (3-6 let a 7-12 let).

Záznamy našich kázání je možno pustit zde.

Od 1. 4. 2016 jsme součástí společenství sboru Církve bratrské ve Vsetíně – Maják.

Kontakty – Brno

Vedoucí společenství Na Cestě
Milan Kramoliš
tel: 604 381 752
e-mail: timdruhym(zavináč)gmail.com

Kazatel ve společenství Na Cestě
Josef Horský
tel: 603 230 602
e-mail: pepa.horsky(zavináč)gmail.com

Bankovní spojení
účet 2600208322 / 2010
vedený u Fio banky

Kontakty – Vsetín

Kazatel sboru Církve bratrské ve Vsetíně – Maják
Bedřich Smola, tel: 777 884 199
e-mail: majak.vsetin(zavináč)gmail.com

Bankovní spojení
účet 2000208310 / 2010
vedený u Fio banky
IČ: 73634506

Kde nás v Brně najdete

bohoslužby v prosinci 2018 – Církev bratrská Brno Na Cestě

bohoslužba 2. 12.

kázání: Václav Kadlec
vedení: Milan Kramoliš
chvály: Milan Kramoliš
besídka mladší: Markéta Popovičová
besídka starší: Klára Helánová

bohoslužba 9. 12.

kázání: Pavel Popovič
vedení: Milan Kramoliš
chvály: Milan Kramoliš
besídka mladší: Monika Kadlecová
besídka starší: Kája Brücknerová

bohoslužba 16. 11. bude s Večeří Páně a společným obědem

kázání: Bedřich Smola
vedení: Pavel Popovič
chvály: Pavel Popovič
besídka mladší: Jana Dvořáčková
besídka starší: Míša Kramolišová

bohoslužba 23. 12. bude od 17:00

kázání: František Brückner
vedení: Milan Kramoliš
chvály: Milan Kramoliš
besídka nebude

bohoslužba 30. 12. nebude

Kázání z našeho společenství – Církev bratrská Brno Na Cestě

Hledání světla

| kázání | No Comments
Téma: Hledání světla Kázající: Pavel Popovič Čtení: Matouš 2:1-12 Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali…

Světlo a sůl

| kázání | No Comments
Téma: Světlo a sůl - charakter a vliv Kázající: Václav Kadlec Čtení: Matouš 5:1-16 Když spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu…

Svoboda v Kristu

| kázání | No Comments
Téma: Svoboda v Kristu Kázající: Josef Horský Čtení: Lukáš 15:11-32 Ježíš dále vyprávěl: "Jeden muž měl dva syny. Mladší přišel za otcem a řekl: ‚Otče, dej mi už teď podíl…

Ester

| kázání | No Comments
Téma: Ester; Bůh, který tam není Kázající: Bedřich Smola Čtení: Ester 2:8-18 'Král pak na počest Ester uspořádal velikou slavnost pro všechny své velmože a dvořany. V provinciích vyhlásil svátek…

Poslední fotografie z událostí našeho společenství – Církev bratrská Brno Na Cestě

První bohoslužba po prázdninách

| fotky | No Comments
Po dvou měsících prázdnin, během kterých jsme se potkávali hlavně na různých festivalech, táborech nebo při návštěvách v našich domovech, jsme minulou neděli zahájili opět naše pravidelná nedělní setkávání. Celý…

Jozue – Tábor dorostu 2018

| fotky | No Comments
Náš první tábor Zhruba v polovině prázdnin jsme se vydali na dorostový tábor s tématem Jozue. Během celého putování nás provázela hlavní myšlenka z knihy Jozue: Posilni se a buď…

Jarní víkend v Kaprálově Mlýnu – 2018 – fotky

| fotky | No Comments
Na začátku červnu jsme vyrazili na již tradiční víkendovku našeho společenství do krásného prostředí Kaprálova mlýnu. Hráli jsme hry, sportovali jsme, odpočívali, diskutovali, modlili se, zpívali a úřemýšeli nad tématem,…

Požehnání dětí

| fotky | No Comments
Máme radost, že jsme mohli minulou neděli do našeho společenství přivítat Jonatana a Rebeku. Jsme Bohu za děti vděční a při jejich vítaní do sboru se spolu modlíme za to,…

Poslední informace z našeho společenství – Církev bratrská Brno Na Cestě

bohoslužby prosinec

| informace | No Comments
Bohoslužby v našem společenství začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod. Během bohoslužby je připravena ozvučená místnost pro rodiče s nejmenšími dětmi. Souběžně s bohoslužbami probíhají dvě dětské besídky…

bohoslužby v listopadu

| informace | No Comments
Bohoslužby v našem společenství začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod. Během bohoslužby je připravena ozvučená místnost pro rodiče s nejmenšími dětmi. Souběžně s bohoslužbami probíhají dvě dětské besídky…

bohoslužby v říjnu

| informace | No Comments
Bohoslužby v našem společenství začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod. Během bohoslužby je připravena ozvučená místnost pro rodiče s nejmenšími dětmi. Souběžně s bohoslužbami probíhají dvě dětské besídky…

bohoslužby v září

| informace | No Comments
Bohoslužby v našem společenství začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod. Během bohoslužby je připravena ozvučená místnost pro rodiče s nejmenšími dětmi. Souběžně s bohoslužbami probíhají dvě dětské besídky…