O NÁS

 

KÁZÁNÍ

 

DOROST

 

FOTKY

O našem společenství – Církev bratrská Brno

Společenství Církve bratrské NA CESTĚ je skupinou lidí, kteří se snaží stále znovu objevovat a poznávat jádro křesťanské zvěsti a promýšlet, jak může být živou a žitou hodnotou v našem současném světě.

Chceme budovat SPOLEČENSTVÍ, které je otevřené všem, kdo hledají smysl života a zajímají se o křesťanskou víru, též i křesťanům podobného vyznání a zbožnosti, kteří by v něm chtěli mít svůj duchovní domov a rádi by jej spolu s ostatními podle svých možností, schopností a obdarování budovali. A kde je konáno kázání a vyučování uvádějící biblické pravdy do vztahu s dnešními problémy a potřebami lidí a kde lidé v atmosféře lásky, přijetí a odpuštění dorůstají do plnosti Krista.

Klademe důraz nejen na nedělní bohoslužbu, kterou vnímáme jako na prostor k posílení osobní víry, budování společenství a jako na projev úcty a vděčnosti, ale také na osobní víru každého jednotlivce, která se projevuje v jeho osobním životě.

O tom, čemu věříme a jaké jsou naše priority, si můžete více přečíst v našem PROHLÁŠENÍ.

Scházíme se v moderním prostoru OTEVŘENÉ ZAHRADY na Údolní 33 v centru města, a jak názvy prostoru i společenství napovídají, snažíme se být otevřeným společenstvím, které si je vědomo, že je stále na cestě. Bohoslužby v našem společenství začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod. Během bohoslužby je připravena ozvučená místnost pro rodiče s nejmenšími dětmi. Souběžně s bohoslužbami probíhají dvě dětské besídky (3-6 let a 7-12 let).

Záznamy našich kázání je možno pustit zde.

Od 1. 4. 2016 jsme součástí společenství sboru Církve bratrské ve Vsetíně – Maják.

Kontakty – Brno

Kazatel ve společenství Na Cestě
Josef Horský
tel: 603 230 602
e-mail: pepa.horsky(zavináč)gmail.com

Vedoucí společenství Na Cestě
Zdeněk Vávra
tel: 604 247 237
e-mail: vavra1973(zavináč)gmail.com

Bankovní spojení
účet 2600208322 / 2010
vedený u Fio banky

Kontakty – Vsetín

Kazatel sboru Církve bratrské ve Vsetíně – Maják
Bedřich Smola, tel: 777 884 199
e-mail: majak.vsetin(zavináč)gmail.com

Bankovní spojení
účet 2000208310 / 2010
vedený u Fio banky
IČ: 73634506

Kde nás v Brně najdete

bohoslužby v červnu 2018 a o prázdninách – Církev bratrská Brno Na Cestě

3. 6. bohoslužba s Večeří Páně na Kaprálově Mlýnu

kázání: Milan Kramoliš
vedení: Zdeněk Vávra
chvály: Pavel Popovič & band
besídka starší: –
besídka mladší: –

bohoslužba 10. 6.

kázání: Václav Kadlec
vedení: Milan Kramoliš
chvály: Milan Kramoliš
besídka starší: Míša Kramolišová
besídka mladší: Markéta Popovičová

bohoslužba 17. 6.

kázání: Josef Horský
vedení: Pavel Popovič
chvály: Pavel Popovič
besídka starší: Kája Brücknerová
besídka mladší: Klára Veselská

bohoslužba 26. 6. s Večeří Páně a společným obědem

kázání: Bedřich Smola
vedení: Milan Kramoliš
chvály: Milan Kramoliš
besídka starší: Jan Dvořáček
besídka mladší: Monika Kadlecová

bohoslužba 15. 7. s Večeří Páně

kázání: Josef Horský
vedení: Milan Kramoliš
chvály: Milan Kramoliš
besídka starší: –
besídka mladší: bude

bohoslužba 19. 8. se společným obědem

kázání: Václav Kadlec
vedení: Milan Kramoliš
chvály: Milan Kramoliš
besídka starší: –
besídka mladší: bude

Kázání z našeho společenství – Církev bratrská Brno Na Cestě

Jeden Bůh

| kázání | No Comments
Téma: Jeden Bůh Kázající: Václav Kadlec Čtení: Genezis 4:1-7 „I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: získala jsem muže, a tím Hospodina. Dále…

Boží prozřetelnost

| kázání | No Comments
Téma: Boží prozřetelnost Kázající: Josef Horský Čtení: Římanům 15:24-31 Už několik let se těším, že se u vás zastavím při cestě do Španělska. Doufám, že teď se mi to přání…

Ustřižený život

| kázání | No Comments
Téma: Ustřižený život Kázající: Bedřich Smola Čtení: Kazatel 1:1-11 Slova Kazatele, syna Davidova, krále v Jeruzalémě. Pomíjivost, samá pomíjivost, řekl Kazatel, pomíjivost, samá pomíjivost, všechno pomíjí. Jaký užitek má člověk…

Následuj mne

| kázání | No Comments
Téma: Následuj mne Kázající: Josef Horský Čtení: Jan 21:15-22 Když pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra: „Šimone, synu Janův, miluješ mne víc než ti zde?“ Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty…

Poslední fotografie z událostí našeho společenství – Církev bratrská Brno Na Cestě

Jarní víkend v Kaprálově Mlýnu – 2018 – fotky

| fotky | No Comments
Na začátku červnu jsme vyrazili na již tradiční víkendovku našeho společenství do krásného prostředí Kaprálova mlýnu. Hráli jsme hry, sportovali jsme, odpočívali, diskutovali, modlili se, zpívali a úřemýšeli nad tématem,…

Požehnání dětí

| fotky | No Comments
Máme radost, že jsme mohli minulou neděli do našeho společenství přivítat Jonatana a Rebeku. Jsme Bohu za děti vděční a při jejich vítaní do sboru se spolu modlíme za to,…

Boží hod – 2018 – fotky

| fotky | No Comments
Proč si připomínáme Boží hod velikonoční? Ježíš na Velký Pátek umřel na kříži kvůli proviněním a hříchům každého z nás. Po jeho smrti ho z kříže sundali a dali do…

Velký pátek – 2018 – fotky

| fotky | No Comments
Velikonoce - volno a prázdniny, nebo nejdůležitější křesťanské svátky? Před letošními Velikonocemi zveřejnil Český Rozhlas průzkum, který prováděl napříč českou společností. V průzkumu se zjistilo, že stále více Čechů vnímá…

Poslední informace z našeho společenství – Církev bratrská Brno Na Cestě

bohoslužby v červnu a o prázdninách

| informace | No Comments
Bohoslužby v našem společenství začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod. Během bohoslužby je připravena ozvučená místnost pro rodiče s nejmenšími dětmi. Souběžně s bohoslužbami probíhají dvě dětské besídky…

bohoslužby v květnu

| informace | No Comments
Bohoslužby v našem společenství začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod. Během bohoslužby je připravena ozvučená místnost pro rodiče s nejmenšími dětmi. Souběžně s bohoslužbami probíhají dvě dětské besídky…

bohoslužby v dubnu

| informace | No Comments
Bohoslužby v našem společenství začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod. Během bohoslužby je připravena ozvučená místnost pro rodiče s nejmenšími dětmi. Souběžně s bohoslužbami probíhají dvě dětské besídky…

bohoslužby v březnu

| informace | No Comments
Bohoslužby v našem společenství začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod. Během bohoslužby je připravena ozvučená místnost pro rodiče s nejmenšími dětmi. Souběžně s bohoslužbami probíhají dvě dětské besídky…