O NÁS

 

KÁZÁNÍ

 

DOROST

 

FOTKY

O našem společenství – Na Cestě Církev bratrská Brno

Společenství Církve bratrské NA CESTĚ je skupinou lidí, kteří se snaží stále znovu objevovat a poznávat jádro křesťanské zvěsti a promýšlet, jak může být živou a žitou hodnotou v našem současném světě.

Chceme budovat SPOLEČENSTVÍ, které je otevřené všem, kdo hledají smysl života a zajímají se o křesťanskou víru, též i křesťanům podobného vyznání a zbožnosti, kteří by v něm chtěli mít svůj duchovní domov a rádi by jej spolu s ostatními podle svých možností, schopností a obdarování budovali. A kde je konáno kázání a vyučování uvádějící biblické pravdy do vztahu s dnešními problémy a potřebami lidí a kde lidé v atmosféře lásky, přijetí a odpuštění dorůstají do plnosti Krista.

Klademe důraz nejen na nedělní bohoslužbu, kterou vnímáme jako na prostor k posílení osobní víry, budování společenství a jako na projev úcty a vděčnosti, ale také na osobní víru každého jednotlivce, která se projevuje v jeho osobním životě.

O tom, čemu věříme a jaké jsou naše priority, si můžete více přečíst v našem PROHLÁŠENÍ.

Scházíme se v moderním prostoru OTEVŘENÉ ZAHRADY na Údolní 33 v centru města, a jak názvy prostoru i společenství napovídají, snažíme se být otevřeným společenstvím, které si je vědomo, že je stále na cestě. Bohoslužby v našem společenství začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod. Během bohoslužby je připravena ozvučená místnost pro rodiče s nejmenšími dětmi. Souběžně s bohoslužbami probíhají dvě dětské besídky (3-6 let a 7-12 let).

Záznamy našich kázání je možno pustit zde na webu a nebo našem podcastu.

Od 1. 4. 2016 jsme součástí společenství sboru Církve bratrské ve Vsetíně – Maják.

Kontakty – Brno

Vedoucí společenství Na Cestě
Milan Kramoliš
tel: 604 381 752
e-mail: timdruhym(zavináč)gmail.com

Kazatel ve společenství Na Cestě
Josef Horský
tel: 603 230 602
e-mail: pepa.horsky(zavináč)gmail.com

Bankovní spojení
účet 2600208322 / 2010
vedený u Fio banky

Kontakty – Vsetín

Kazatel sboru Církve bratrské ve Vsetíně – Maják
Bedřich Smola, tel: 777 884 199
e-mail: majak.vsetin(zavináč)gmail.com

Bankovní spojení
účet 2000208310 / 2010
vedený u Fio banky
IČ: 73634506

Kde nás v Brně najdete

bohoslužby v dubnu 2019

bohoslužba 7. 4.

Bohoslužba není, jsme na Výročí Majáku na Vsetíně!

bohoslužba 14. 4.

kázání: Bedřich Smola
vedení: Milan Kramoliš
chvály: Milan Kramoliš
besídka mladší: David Vávra
besídka starší: Kája Brücknerová

Velkopáteční bohoslužba 19. 4. bude od 18:00

kázání: Václav Kadlec
vedení: Pavel Popovič
chvály: all
besídka mladší: nebude
besídka starší: nebude

bohoslužba 21. 4. bude s Večeří Páně

kázání: Josef Horský
vedení: Milan Kramoliš
chvály: all
besídka mladší: Markéta Popovičová
besídka starší: Míša Kramolišová

bohoslužba 28. 4.

kázání: Milan Kramoliš
vedení: Pavel Popovič
chvály: Pavel Popovič
besídka mladší: Líza Krejčí
besídka starší: Jan Dvořáček

Kázání Na Cestě

Velikonoční hoax

| kázání | No Comments
Kázající: Josef Horský Téma: Velikonoční hoax aneb dobrá zpráva Čtení: Matouš 28:1-15 Na úsvitu neděle se Marie Magdaléna a ta druhá Marie vypravily k hrobu. Nastalo silné zemětřesení. Boží anděl…

Ukřižování

| kázání | No Comments
Kázající: Václav Kadlec Téma: Ukřižování Čtení: Marek 15:16-39 Vojáci ho odvedli do místodržitelského dvora a svolali celou setninu. Navlékli mu purpurový plášť, upletli trnovou korunu, vsadili mu ji na hlavu…

Bůh je dobrý

| kázání | No Comments
Téma: Bůh je dobrý a proto nemusíme hledat jinde! Kázající: Bedřich Smola Čtení: Numeri 11 Chátry přimíšené k nim se pak zmocnila lačnost. Synové Izraele se k nim připojili a…

Soudit či Nesoudit

| kázání | No Comments
Téma: Soudit či nesoudit Kázající: Václav Kadlec Čtení: Jan 7 (1) Potom chodil Ježíš po Galileji; nechtěl chodit po Judsku, protože mu Židé ukládali o život. (14) Když už bylo…

Fotografie Na Cestě

Požehnání dětí

| fotky | No Comments
"Ať Hospodin vám žehná a chrání vás, ať Hospodin nad vámi rozjasní svou tvář a je vám milostiv." Touto modlitbou jsme během dvou březnových nedělí prosili společně za požehnání do…

Křest Vlaďky Muselíkové

| fotky | No Comments
"Náboženství je totiž opium lidstva a kdekdo říka: Věřte, bude líp. Ježíš je ale úplně jiná liga. Nepřišel se slogany ani s recepty - prostě jen ukázal, jak vypadá Bůh." Parabible…

Požehnání Viléma Krejčího

| fotky | No Comments
Na našich nedělních setkáních bývá málokdy (jak se říká) "ticho jako v kostele". Dětský smích, pláč, občas vylitá sklenička i šepot, který je slyšet až do prvních řad, jsou už…

Křest Pavla Krupy

| fotky | No Comments
Minulou neděli jsme měli velkou rodinnou oslavu. Stejně jako je v každé rodině velká událost i radost, když přijde na svět nový člověk, je tomu stejně i v rodině věřících.…

Informace Na Cestě

Bohoslužby v dubnu

| informace | No Comments
Bohoslužby v našem společenství začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod. Během bohoslužby je připravena ozvučená místnost pro rodiče s nejmenšími dětmi. Souběžně s bohoslužbami probíhají dvě dětské besídky…

40 dní s Biblí

| informace | No Comments
Každý rok před Velikonocemi se Církev po celém světě společně postí, zastavuje se a přemýšlí nad smyslem Kristovy oběti. V rámci Církve bratrské se již devátým rokem koná akce 40…

bohoslužby v březnu

| informace | No Comments
Bohoslužby v našem společenství začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod. Během bohoslužby je připravena ozvučená místnost pro rodiče s nejmenšími dětmi. Souběžně s bohoslužbami probíhají dvě dětské besídky…

bohoslužby v únoru

| informace | No Comments
Bohoslužby v našem společenství začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod. Během bohoslužby je připravena ozvučená místnost pro rodiče s nejmenšími dětmi. Souběžně s bohoslužbami probíhají dvě dětské besídky…