O NÁS

 

KÁZÁNÍ

 

DOROST

 

FOTKY

O našem společenství – Církev bratrská Brno

Společenství Církve bratrské NA CESTĚ je skupinou lidí, kteří se snaží stále znovu objevovat a poznávat jádro křesťanské zvěsti a promýšlet, jak může být živou a žitou hodnotou v našem současném světě.

Chceme budovat SPOLEČENSTVÍ, které je otevřené všem, kdo hledají smysl života a zajímají se o křesťanskou víru, též i křesťanům podobného vyznání a zbožnosti, kteří by v něm chtěli mít svůj duchovní domov a rádi by jej spolu s ostatními podle svých možností, schopností a obdarování budovali. A kde je konáno kázání a vyučování uvádějící biblické pravdy do vztahu s dnešními problémy a potřebami lidí a kde lidé v atmosféře lásky, přijetí a odpuštění dorůstají do plnosti Krista.

Klademe důraz nejen na nedělní bohoslužbu, kterou vnímáme jako na prostor k posílení osobní víry, budování společenství a jako na projev úcty a vděčnosti, ale také na osobní víru každého jednotlivce, která se projevuje v jeho osobním životě.

O tom, čemu věříme a jaké jsou naše priority, si můžete více přečíst v našem PROHLÁŠENÍ.

Scházíme se v moderním prostoru OTEVŘENÉ ZAHRADY na Údolní 33 v centru města, a jak názvy prostoru i společenství napovídají, snažíme se být otevřeným společenstvím, které si je vědomo, že je stále na cestě. Bohoslužby v našem společenství začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod. Během bohoslužby je připravena ozvučená místnost pro rodiče s nejmenšími dětmi. Souběžně s bohoslužbami probíhají dvě dětské besídky (3-6 let a 7-12 let).

Záznamy našich kázání je možno pustit zde.

Od 1. 4. 2016 jsme součástí společenství sboru Církve bratrské ve Vsetíně – Maják.

Kontakty – Brno

Kazatel ve společenství Na Cestě
Josef Horský
tel: 603 230 602
e-mail: pepa.horsky(zavináč)gmail.com

Vedoucí společenství Na Cestě
Milan Kramoliš
tel: 604 381 752
e-mail: timdruhym(zavináč)gmail.com

Bankovní spojení
účet 2600208322 / 2010
vedený u Fio banky

Kontakty – Vsetín

Kazatel sboru Církve bratrské ve Vsetíně – Maják
Bedřich Smola, tel: 777 884 199
e-mail: majak.vsetin(zavináč)gmail.com

Bankovní spojení
účet 2000208310 / 2010
vedený u Fio banky
IČ: 73634506

Kde nás v Brně najdete

bohoslužby v září 2018 – Církev bratrská Brno Na Cestě

2. 9. bohoslužba není v Otevřené Zahradě, jsme na Výkopu

kázání: Bedřich Smola
vedení: Dan Hurta
chvály: Brno & Olomouc

bohoslužba 9. 9.

kázání: Václav Kadlec
vedení: Pavel Popovič
chvály: Pavel Popovič
besídka mladší: Jana Dvořáčková
besídka starší: Klára Helánová

bohoslužba 16. 9. bude v LaBoucheé

kázání: Bedřich Smola
vedení: Milan Kramoliš
chvály: Milan Kramoliš
besídka mladší: Markéta Popovičová
besídka starší: Jan Dvořáček

bohoslužba 23. 9. bude s Večeří Páně

kázání: Josef Horský
vedení: Pavel Popovič
chvály: Pavel Popovič
besídka mladší: Monika Kadlecová
besídka starší: Míša Kramolišová

bohoslužba 30. 9.

kázání: Milan Kramoliš
vedení: Pavel Popovič
chvály: Pavel Popovič
besídka mladší: Monika Kadlecová
besídka starší: Veronika Pavlová

Kázání z našeho společenství – Církev bratrská Brno Na Cestě

Experiment

| kázání | No Comments
Téma: Experiment Kázající: Bedřich Smola Čtení: Kazatel 1:12-18 Já, Kazatel, jsem byl králem nad Izraelem v Jeruzalémě. Předsevzal jsem si, že moudře propátrám a prozkoumám vše, co se pod nebem…

Henoch

| kázání | No Comments
Téma: Henoch aneb proč chodit s Bohem Kázající: Václav Kadlec Čtení: Genezis 5:18-24 Ve věku sto šedesáti dvou let zplodil Jered Henocha. Po zplození Henocha žil Jered osm set let…

Jeden Bůh

| kázání | No Comments
Téma: Jeden Bůh Kázající: Václav Kadlec Čtení: Genezis 4:1-7 „I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: získala jsem muže, a tím Hospodina. Dále…

Boží prozřetelnost

| kázání | No Comments
Téma: Boží prozřetelnost Kázající: Josef Horský Čtení: Římanům 15:24-31 Už několik let se těším, že se u vás zastavím při cestě do Španělska. Doufám, že teď se mi to přání…

Poslední fotografie z událostí našeho společenství – Církev bratrská Brno Na Cestě

První bohoslužba po prázdninách

| fotky | No Comments
Po dvou měsících prázdnin, během kterých jsme se potkávali hlavně na různých festivalech, táborech nebo při návštěvách v našich domovech, jsme minulou neděli zahájili opět naše pravidelná nedělní setkávání. Celý…

Jozue – Tábor dorostu 2018

| fotky | No Comments
Náš první tábor Zhruba v polovině prázdnin jsme se vydali na dorostový tábor s tématem Jozue. Během celého putování nás provázela hlavní myšlenka z knihy Jozue: Posilni se a buď…

Jarní víkend v Kaprálově Mlýnu – 2018 – fotky

| fotky | No Comments
Na začátku červnu jsme vyrazili na již tradiční víkendovku našeho společenství do krásného prostředí Kaprálova mlýnu. Hráli jsme hry, sportovali jsme, odpočívali, diskutovali, modlili se, zpívali a úřemýšeli nad tématem,…

Požehnání dětí

| fotky | No Comments
Máme radost, že jsme mohli minulou neděli do našeho společenství přivítat Jonatana a Rebeku. Jsme Bohu za děti vděční a při jejich vítaní do sboru se spolu modlíme za to,…

Poslední informace z našeho společenství – Církev bratrská Brno Na Cestě

bohoslužby v září

| informace | No Comments
Bohoslužby v našem společenství začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod. Během bohoslužby je připravena ozvučená místnost pro rodiče s nejmenšími dětmi. Souběžně s bohoslužbami probíhají dvě dětské besídky…

bohoslužby v červnu a o prázdninách

| informace | No Comments
Bohoslužby v našem společenství začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod. Během bohoslužby je připravena ozvučená místnost pro rodiče s nejmenšími dětmi. Souběžně s bohoslužbami probíhají dvě dětské besídky…

bohoslužby v květnu

| informace | No Comments
Bohoslužby v našem společenství začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod. Během bohoslužby je připravena ozvučená místnost pro rodiče s nejmenšími dětmi. Souběžně s bohoslužbami probíhají dvě dětské besídky…

bohoslužby v dubnu

| informace | No Comments
Bohoslužby v našem společenství začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod. Během bohoslužby je připravena ozvučená místnost pro rodiče s nejmenšími dětmi. Souběžně s bohoslužbami probíhají dvě dětské besídky…