O NÁS

 

KÁZÁNÍ

 

DOROST

 

FOTKY

O našem společenství – Na Cestě Církev bratrská Brno

Společenství Církve bratrské NA CESTĚ je skupinou lidí, kteří se snaží stále znovu objevovat a poznávat jádro křesťanské zvěsti a promýšlet, jak může být živou a žitou hodnotou v našem současném světě.

Chceme budovat SPOLEČENSTVÍ, které je otevřené všem, kdo hledají smysl života a zajímají se o křesťanskou víru, též i křesťanům podobného vyznání a zbožnosti, kteří by v něm chtěli mít svůj duchovní domov a rádi by jej spolu s ostatními podle svých možností, schopností a obdarování budovali. A kde je konáno kázání a vyučování uvádějící biblické pravdy do vztahu s dnešními problémy a potřebami lidí a kde lidé v atmosféře lásky, přijetí a odpuštění dorůstají do plnosti Krista.

Klademe důraz nejen na nedělní bohoslužbu, kterou vnímáme jako na prostor k posílení osobní víry, budování společenství a jako na projev úcty a vděčnosti, ale také na osobní víru každého jednotlivce, která se projevuje v jeho osobním životě.

O tom, čemu věříme a jaké jsou naše priority, si můžete více přečíst v našem PROHLÁŠENÍ.

Scházíme se v moderním prostoru OTEVŘENÉ ZAHRADY na Údolní 33 v centru města, a jak názvy prostoru i společenství napovídají, snažíme se být otevřeným společenstvím, které si je vědomo, že je stále na cestě. Bohoslužby v našem společenství začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod. Během bohoslužby je připravena ozvučená místnost pro rodiče s nejmenšími dětmi. Souběžně s bohoslužbami probíhají dvě dětské besídky (3-6 let a 7-12 let).

Záznamy našich kázání je možno pustit zde na webu a nebo našem podcastu.

Od 1. 4. 2016 jsme součástí společenství sboru Církve bratrské ve Vsetíně – Maják.

Kontakty – Brno

Vedoucí společenství Na Cestě
Milan Kramoliš
tel: 604 381 752
e-mail: timdruhym(zavináč)gmail.com

Kazatel ve společenství Na Cestě
Josef Horský
tel: 603 230 602
e-mail: pepa.horsky(zavináč)gmail.com

Bankovní spojení
účet 2600208322 / 2010
vedený u Fio banky

Kontakty – Vsetín

Kazatel sboru Církve bratrské ve Vsetíně – Maják
Bedřich Smola, tel: 777 884 199
e-mail: majak.vsetin(zavináč)gmail.com

Bankovní spojení
účet 2000208310 / 2010
vedený u Fio banky
IČ: 73634506

Kde nás v Brně najdete

bohoslužby v červnu 2019

31. 5. v Otveřené večer chval a modliteb v Kaprálově Mlýnu

vedení: Milan Kramoliš
chvály: Pavel Popovič

bohoslužba 2. 6. v Otveřené zahradě není, jsme v Kaprálově Mlýnu, bohoslužba bude s Večeří Páně, křtem a přijetím do sboru

kázání: Milan Kramoliš
vedení: Pavel Popovič
chvály: Pavel Popovič
besídka bude zajištěna externě

bohoslužba 9. 6.

kázání: Josef Horský
vedení: Milan Kramoliš
chvály: Milan Kramoliš
besídka mladší: Jana Dvořáčková
besídka starší: Klára Helánová

bohoslužba 16. 6.

kázání: Bedřich Smola
vedení: Pavel Popovič
chvály: Pavel Popovič
besídka mladší: Líza Krejčí
besídka starší: Míša Kramolišová

bohoslužba 23. 6.

kázání: Pavel Popovič
vedení: Milan Kramoliš
chvály: Milan Kramoliš
besídka mladší: Markéta Popovičová
besídka starší: Kája Brückenrová

bohoslužba 30. 6. bude s Večeří Páně

kázání: Ondřej Kadlec
vedení: Pavel Popovič
chvály: Pavel Popovič
besídka mladší: Monika Kadlecová
besídka starší: Jan Dvořáček

Kázání Na Cestě

Duch Svatý

| kázání | No Comments
Téma: Duch Svatý Kázající: Josef Horský Čtení: Skytky 2:1-13 Když nastal den Letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký…

Život s Kristem v Bohu

| kázání | No Comments
Téma: Život skrytý spolu s Kristem v Bohu Kázající: Milan Kramoliš Čtení: Jan 17 Když to Ježíš pověděl, zvedl oči k nebi a řekl: „Otče, přišla ta chvíle – oslav…

Naděje – kotva duše

| kázání | No Comments
Téma: Naděje jako kotva duše Kázající: František Brückner Čtení: Židům 6:4-11,19,20 Kdo byli už jednou osvíceni a okusili nebeského daru, kdo se stali účastníky Ducha svatého a zakusili pravdivost Božího…

Skutečně Svobodní

| kázání | No Comments
Kázající: Václav Kadlec Téma: Skutečně Svobodní Čtení: Jan 8:31-40, 44-45, 59 Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás…

Fotografie Na Cestě

Velikonoce Na Cestě – 2019 – fotky

| fotky | No Comments
"Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný." Bible Ježíš přišel na svět jen proto, aby zemřel…

Požehnání dětí

| fotky | No Comments
"Ať Hospodin vám žehná a chrání vás, ať Hospodin nad vámi rozjasní svou tvář a je vám milostiv." Touto modlitbou jsme během dvou březnových nedělí prosili společně za požehnání do…

Křest Vlaďky Muselíkové

| fotky | No Comments
"Náboženství je totiž opium lidstva a kdekdo říka: Věřte, bude líp. Ježíš je ale úplně jiná liga. Nepřišel se slogany ani s recepty - prostě jen ukázal, jak vypadá Bůh." Parabible…

Požehnání Viléma Krejčího

| fotky | No Comments
Na našich nedělních setkáních bývá málokdy (jak se říká) "ticho jako v kostele". Dětský smích, pláč, občas vylitá sklenička i šepot, který je slyšet až do prvních řad, jsou už…

Informace Na Cestě

bohoslužby v červnu

| informace | No Comments
Bohoslužby v našem společenství začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod. Během bohoslužby je připravena ozvučená místnost pro rodiče s nejmenšími dětmi. Souběžně s bohoslužbami probíhají dvě dětské besídky…

bohoslužby v květnu

| informace | No Comments
Bohoslužby v našem společenství začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod. Během bohoslužby je připravena ozvučená místnost pro rodiče s nejmenšími dětmi. Souběžně s bohoslužbami probíhají dvě dětské besídky…

bohoslužby v dubnu

| informace | No Comments
Bohoslužby v našem společenství začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod. Během bohoslužby je připravena ozvučená místnost pro rodiče s nejmenšími dětmi. Souběžně s bohoslužbami probíhají dvě dětské besídky…

40 dní s Biblí

| informace | No Comments
Každý rok před Velikonocemi se Církev po celém světě společně postí, zastavuje se a přemýšlí nad smyslem Kristovy oběti. V rámci Církve bratrské se již devátým rokem koná akce 40…