O NÁS

 

KÁZÁNÍ

 

DOROST

 

FOTKY

O našem společenství – Na Cestě Církev bratrská Brno

Společenství Církve bratrské NA CESTĚ je skupinou lidí, kteří se snaží stále znovu objevovat a poznávat jádro křesťanské zvěsti a promýšlet, jak může být živou a žitou hodnotou v našem současném světě.

Chceme budovat SPOLEČENSTVÍ, které je otevřené všem, kdo hledají smysl života a zajímají se o křesťanskou víru, též i křesťanům podobného vyznání a zbožnosti, kteří by v něm chtěli mít svůj duchovní domov a rádi by jej spolu s ostatními podle svých možností, schopností a obdarování budovali. A kde je konáno kázání a vyučování uvádějící biblické pravdy do vztahu s dnešními problémy a potřebami lidí a kde lidé v atmosféře lásky, přijetí a odpuštění dorůstají do plnosti Krista.

Klademe důraz nejen na nedělní bohoslužbu, kterou vnímáme jako na prostor k posílení osobní víry, budování společenství a jako na projev úcty a vděčnosti, ale také na osobní víru každého jednotlivce, která se projevuje v jeho osobním životě.

O tom, čemu věříme a jaké jsou naše priority, si můžete více přečíst v našem PROHLÁŠENÍ.

Scházíme se v moderním prostoru OTEVŘENÉ ZAHRADY na Údolní 33 v centru města, a jak názvy prostoru i společenství napovídají, snažíme se být otevřeným společenstvím, které si je vědomo, že je stále na cestě. Bohoslužby v našem společenství začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod. Během bohoslužby je připravena ozvučená místnost pro rodiče s nejmenšími dětmi. Souběžně s bohoslužbami probíhají dvě dětské besídky (3-6 let a 7-12 let).

Záznamy našich kázání je možno pustit zde na webu a nebo našem podcastu.

Od 1. 4. 2016 jsme součástí společenství sboru Církve bratrské ve Vsetíně – Maják.

Kontakty – Brno

Vedoucí společenství Na Cestě
Milan Kramoliš
tel: 604 381 752
e-mail: timdruhym(zavináč)gmail.com

Kazatel ve společenství Na Cestě
Josef Horský
tel: 603 230 602
e-mail: pepa.horsky(zavináč)gmail.com

Bankovní spojení
účet 2600208322 / 2010
vedený u Fio banky

Kontakty – Vsetín

Kazatel sboru Církve bratrské ve Vsetíně – Maják
Bedřich Smola, tel: 777 884 199
e-mail: majak.vsetin(zavináč)gmail.com

Bankovní spojení
účet 2000208310 / 2010
vedený u Fio banky
IČ: 73634506

Kde nás v Brně najdete

bohoslužby v červenci a srpnu 2019

bohoslužba 21. 7.

kázání: Václav Kadlec
vedení: Pavel Popovič
chvály: Pavel Popovič
besídka: není

bohoslužba 4. 8. bude se společným obědem a Večeří Páně

kázání: Josef Horský
vedení: Milan Kramoliš
chvály: Milan Kramoliš
besídka: nebude

bohoslužba 18. 8.

kázání: František Brückner
vedení: Milan Kramoliš
chvály: Milan Kramoliš
besídka: nebude

bohoslužba 1. 9. v Otevřené zahradě není, jsme na společné bohoslužbě Majáku Network – Výkopu – v Olomouci

Kázání Na Cestě

Volba je na Tobě

| kázání | No Comments
Kázající: Václav Kadlec Téma: Volba je na Tobě Čtení: 1. Královská 18:1-2, 17-24, 36-39 Po mnoha dnech, třetího roku, se stalo slovo Hospodinovo k Elijášovi: „Jdi a ukaž se Achabovi,…

Ježíš? A to je kdo?

| kázání | No Comments
Téma: Ježíš A to je kdo? Kázající: Pavel Popovič Čtení: Matouš 16:13-23 Když Ježíš přišel do končin Cesareje Filipovy, ptal se svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“ Oni…

Má to vůbec cenu

| kázání | No Comments
Téma: Má to vůbec cenu? Kázající: Bedřich Smola Čtení: Malachiáš 3:13-18 'Hrozně mě urážíte, praví Hospodin. „Jak tě urážíme?“ ptáte se. Říkáte: „Sloužit Bohu je k ničemu! Co z toho…

Duch Svatý

| kázání | No Comments
Téma: Duch Svatý Kázající: Josef Horský Čtení: Skytky 2:1-13 Když nastal den Letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký…

Fotografie Na Cestě

Jarní víkend v Kaprálově Mlýnu a křest Martina Koutského – fotky

| fotky | No Comments
Na přelomu května a června jsme společně strávili víkend uprostřed lesů Moravského krasu. Zahájili jsme jej večerem chval a uctívání. Celý víkend pak nesl podtitul Neodolatelná církev. Zejména během sobotního…

Velikonoce Na Cestě – 2019 – fotky

| fotky | No Comments
"Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný." Bible Ježíš přišel na svět jen proto, aby zemřel…

Požehnání dětí

| fotky | No Comments
"Ať Hospodin vám žehná a chrání vás, ať Hospodin nad vámi rozjasní svou tvář a je vám milostiv." Touto modlitbou jsme během dvou březnových nedělí prosili společně za požehnání do…

Křest Vlaďky Muselíkové

| fotky | No Comments
"Náboženství je totiž opium lidstva a kdekdo říka: Věřte, bude líp. Ježíš je ale úplně jiná liga. Nepřišel se slogany ani s recepty - prostě jen ukázal, jak vypadá Bůh." Parabible…

Informace Na Cestě

bohoslužby v červnu

| informace | No Comments
Bohoslužby v našem společenství začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod. Během bohoslužby je připravena ozvučená místnost pro rodiče s nejmenšími dětmi. Souběžně s bohoslužbami probíhají dvě dětské besídky…

bohoslužby v květnu

| informace | No Comments
Bohoslužby v našem společenství začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod. Během bohoslužby je připravena ozvučená místnost pro rodiče s nejmenšími dětmi. Souběžně s bohoslužbami probíhají dvě dětské besídky…

bohoslužby v dubnu

| informace | No Comments
Bohoslužby v našem společenství začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod. Během bohoslužby je připravena ozvučená místnost pro rodiče s nejmenšími dětmi. Souběžně s bohoslužbami probíhají dvě dětské besídky…

40 dní s Biblí

| informace | No Comments
Každý rok před Velikonocemi se Církev po celém světě společně postí, zastavuje se a přemýšlí nad smyslem Kristovy oběti. V rámci Církve bratrské se již devátým rokem koná akce 40…