Společenství NA CESTĚ

Jsme skupinou, která se snaží objevovat a poznávat jádro křesťanské zvěsti a promýšlet, jak může být živou a žitou hodnotou v našem současném světě. Klademe důraz nejen na nedělní bohoslužbu, kterou vnímáme jako na prostor k posílení osobní víry, budování společenství a jako na projev úcty a vděčnosti, ale také na osobní víru každého jednotlivce, která se projevuje v jeho osobním životě.

O tom, čemu věříme a jaké jsou naše priority, si můžete více přečíst v našem PROHLÁŠENÍ anebo v dalších dokumentech, které jsou společné pro celé společenství Majáku – KDO JSME a ČEMU VĚŘÍME. Chceme být zdravou církví, která zakládá další církve, protože jsme přesvědčeni o tom, že je to jedním z nejlepších způsobů sdílení evangelia v současné době.

Scházíme se v moderním prostoru OTEVŘENÉ ZAHRADY na Údolní 33 v centru města Brna. Jak už názvy „prostoru“ i našeho společenství napovídají, snažíme se být otevřeným společenstvím, které si je vědomo, že je stále na cestě.
Bohoslužby v našem společenství začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod. Během bohoslužby je připravena ozvučená místnost pro rodiče s nejmenšími dětmi. Souběžně s bohoslužbami probíhá také dětská besídka.

Od 1. 4. 2016 jsme se stali součástí společenství sboru Církve bratrské ve Vsetíně – Maják, který tvoří ještě několik dalších společenství – Kostel Jinak v Šumperku, Metro Church Olomouc; blízkou spolupráci máme ještě s Církví bratrskou na Velké Lhotě a společenstvím Za Kostolom ze Žiliny.