Skip to main content

Společenství NA CESTĚ

Jsme skupinou lidí – společenstvím, která se snaží objevovat a poznávat jádro křesťanské zvěsti. Společně promýšlíme, jak může být živou a žitou hodnotou v našem současném světě. Klademe důraz nejen na nedělní bohoslužbu, kterou vnímáme jako na prostor k posílení osobní víry, budování společenství a jako na projev úcty a vděčnosti, ale také na osobní víru každého jednotlivce, která se projevuje v jeho osobním životě.

Chceme budovat SPOLEČENSTVÍ, které je otevřené všem, kdo hledají smysl života a zajímají se o křesťanskou víru. Společenství, kde se uvádějí biblické pravdy do vztahu s dnešními problémy a potřebami lidí. Společenství, kde lidé v atmosféře lásky, přijetí a odpuštění dorůstají do plnosti Krista. Jsme otevření také křesťanům podobného vyznání a zbožnosti, kteří by v našem společenství chtěli mít svůj duchovní domov. Tento domov chceme společně podle svých možností, schopností a obdarování budovat.

O tom, čemu věříme a jaké jsou naše priority, si můžete více přečíst v našem PROHLÁŠENÍ anebo v dalších dokumentech, které jsou společné pro celé společenství Majáku – KDO JSME a ČEMU VĚŘÍME. Chceme být zdravou církví, která zakládá další církve, protože jsme přesvědčeni o tom, že je to jedním z nejlepších způsobů sdílení evangelia v současné době.

Scházíme se v moderním prostoru OTEVŘENÉ ZAHRADY na Údolní 33 v centru města Brna. Jak už názvy „prostoru“ i našeho společenství napovídají, snažíme se být otevřeným společenstvím, které si je vědomo, že je stále na cestě. Bohoslužby v našem společenství začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod. Během bohoslužby je připravena ozvučená místnost pro rodiče s nejmenšími dětmi. Souběžně s bohoslužbami probíhají dva programy určené pro děti 3-6 let a 7-12 let.

Záznamy našich kázání je možno pustit zde na webu a nebo našem podcastu.

Od 1. 4. 2016 jsme součástí společenství sboru Církve bratrské ve Vsetíně – Maják, který tvoří ještě několik dalších společenství – Metro Church Olomouc, Metro Třinec, Maják Brumov-Bylnice, Maják Zlín, blízkou spolupráci máme ještě s Církví bratrskou na Velké Lhotě a společenstvím Za Kostolom ze Žiliny.