Skip to main content
Tag

studenti

Dovolená Klubu – fotky

By fotky

Přes léto se na rozdíl od školního roku potkáváme na bohoslužbách jen jednou za čas. Věříme, že církev není konkrétní budova, nebo místo, jako spíš skupina lidí, kteří se mají rádi a chtějí spolu jít za Bohem. A proto se spolu rádi potkáváme i mimo neděle.

Léto je skvělým časem pro to strávit spolu víc neformálních chvil. Otevírají se příležitosti podniknout výlet, tábor, nebo třeba dovolenou-právě na takový trip spolu vyjela parta z Klubu, na kterém se přes rok potkávají brněnští studenti.

Vyrazili jsme strávit 5 dní do Beskydských kopců, bydleli jsme na krásné chatě nedaleko vesničky Košařiska. Prošli jsme spolu část malebných Beskyd i sousední Malé Fatry, snědli spoustu dobrého jídla a taky si jednoduše užívali spoustu srandy a společná přátelství, která jsme mohli za těch pár dní prohloubit.

Na večer jsme se taky zamýšleli nad palčivou otázkou, zda vůbec v dnešním světe pokroku a rozšiřujícího se poznání potřebujeme Boha. Co víra a věda, nevyvrací se navzájem? Mluvili jsme o mnoha podobách Boha, kterým někteří z nás od útlého věku věříme, ale (bez překvapení) dojdeme při našem dospívání spíš ke zklamání a pochybám, než pevné víře. Přemýšlení na toto téma skvěle shrnuje série kázání od Jančiho Máhrika ze Žiliny, se kterým jsme strávili v Žilině u halušek jeden z našich večerů :-).

Poívejte se na tento odkaz, najdete na něm celou galerii fotek.

Jsme vděční za společný čas a těšíme se, co bude od září před námi. Aktuální info o tom, co se na klubu bude v novém školním roce dít najdete na našem facebooku.

Studenti

By kázání

Téma: Studenti, identita křesťana

Kázající: Bedřich Smola

Čtení: Lukáš 6:39-49

Řekl jim také podobenství: „Může vést slepý slepého? Nepadnou oba do jámy? Žák není nad učitele. Je-li zcela vyučen, bude jako jeho učitel. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve svém vlastním oku nepozoruješ? Jak můžeš říci svému bratru: ‚Bratře, dovol, ať ti vyjmu třísku, kterou máš v oku,‘ a sám ve svém oku trám nevidíš? Pokrytče, nejprve vyjmi trám ze svého oka, a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra.

Dobrý strom nedává špatné ovoce a špatný strom nedává dobré ovoce. Každý strom se pozná po svém ovoci. Vždyť z trní nesklízejí fíky a z hloží hrozny. Dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává zlé. Jeho ústa mluví, čím srdce přetéká. Proč mne oslovujete ‚Pane, Pane‘, a nečiníte, co říkám?

Víte, komu se podobá ten, kdo slyší tato má slova a plní je? Je jako člověk, který stavěl dům: kopal, hloubil, až položil základy na skálu. Když přišla povodeň, přivalil se proud na ten dům, ale nemohl jím pohnout, protože byl dobře postaven. Kdo však uslyšel má slova a nejednal podle nich, je jako člověk, který vystavěl dům na zemi bez základů. Když se na něj proud přivalil, hned se zřítil; a zkáza toho domu byla veliká.“

Nahrávka:

Ke stažení zde

Pozn. – Jelikož se kázání v neděli nepodařilo nahrát v Na Cestě, tak jsme použili nahrávku z jiné akce, kde Bedřich kázal na stejné téma.