Skip to main content
Tag

mahenova

14 dní modliteb před Velikonocemi

By pozvánky

Postní doba je obdobím duchovní obnovy a přípravy na Velikonoce. Je to čas pro zamyšlení, modlitbu a změnu.

Chtěli bychom vám nabídnout možnost prohloubit svůj duchovní život během předvelikonočních modliteb od 15. 3. do 29. 3.

Podobnou iniciativu jsme vyzkoušeli v adventu 2023. Tentokrát budeme mít kromě individuálních modliteb jedno společné setkání ve čtvrtek 21. 3. od 18:00 na Mahenové 7.

Pro inspiraci jsme připravili několik témat, za které se můžeme modlit. Můžete se taky zapsat na konkrétní den, kdy si pro modlitby vytvoříte prostor. Přidejte se také, více informací najdete zde.