Skip to main content

2022

Volby celosborového staršovstva | 09.01.2022

Zimní víkendovka (děti/dorost) | 22.01.-23.01.2022 | fotky najdete zde

Výroční členské shromáždění | 20.03.2022 | po bohoslužbě bude i společný oběd | fotky najdete zde

Výročí Majáku | Vsetín, Kulturní dům | 03.04.2022 od 10:00 | přihlásit se můžete zde

Velikonoce Na Cestě | Otevřená Zahrada | 15.04. – 17.04. 2022

  • Velký Pátek 15.04.22 – večerní hudební bohoslužba od 18:00 v Otevřené Zahradě – s Večeří Páně
  • Nedělní Bohoslužba 17.04.22
  • Pondělní výlet 18.04.2022

Jarní víkendovka (děti/dorost) | 13.05.-15.05.2022 | fotky najdete zde

Jarní Víkend Na Cestě | Kaprálův mlýn | 20.-22.05.2022 | fotky najdete zde

Zakončení školního roku – odpolední vycházka a posezení u ohně (děti/dorost) | 19.06.2022

Neděle – Spolu Na Cestě s vděčností | Otevřená Zahrada | 26.06.2022. 10:00-15:00 > Bude nejen Večeře páně a pak společný oběd – pizza/gril, ale také malé ohlednutí za uplynulým školním rokem a výhled do toho dalšího

English Sport camp | 02.07.-08.07.2022 | více informací zde

Dorostový tábor | Hostěnice u Brna | 30.07.-06.08.2022 | více informací zde

Výkop Maják | 04.09.2022 | Olomouc

Neděle – Spolu Na Cestě | Otevřená Zahrada | 02.10.2022. 10:00-15:00 > Bude nejen Večeře páně a pak společný oběd – pizza, ale také malé ohlednutí za uplynulým školním rokem a výhled do toho dalšího se společnou diskusí.

AirSoft víkendovka staršího dorostu | 07.-09.10.2022 Hostěnice u Brna | přihláška a více informací zde

Výlet staršího dorostu | 05.11.2022 | Stuck in the city

Advent Na Cestě | Otevřená Zahrada | 27.11. – 18.12. 2022

  • 1. adventní | 27.11.22 > odpoledne 16:00
  • 2. adventní | 04.12.22 > dopoledne 10:00
  • 3. adventní | 11.12.22 > dopoledne 10:00
  • 4. adventní | 18.12.22 > večerní bohoslužba chval a modliteb 17:00