NEJBLIŽŠÍ AKCE NA CESTĚ

14. 10. 2017 (sobota) – DOROST | výlet – děti 6-13 let

22. 10. (neděle) – Bohoslužba | oficiální vyslání týmu mládeže do služby

22. 10. (neděle) – Bohoslužba | členské shromáždění po bohoslužbě

22. 10. – 3. 12. | 40 dní modliteb a půstu v celém Majáku – přihlášení zde