Category

kázání

Stvoření svědčí o stvořiteli

By kázání No Comments

V neděli 3. 5. 2015 měl kázání Václav Kadlec. Mluvil o tom, že Boží stvoření ukazuje na svého stvořitele. Příroda a Bůh nemůže být totéž, jelikož ona nám neukáže, jak žít a nedá nám smysl života. Jen člověk dokáže porozumět Božím plánům. Příroda o Bohu objektivně svědčí všem lidem a srozumitelné to je těm, kteří Jej znají.

Na nahrávce kázání jsou také čtené texty z Písma, které s kázáním blízce souvisejí. Pokud si chcete některé pasáže třeba připomenout a nebo jste s námi nemohli být, tak záznam kázání je možné pustit níže a nebo stáhnout zde, pokud Váš prohlížeč neumožňuje přímé přehrání.

Read More

Jak vysoký je náš dluh

By kázání No Comments

V neděli 29. 3. 2015 měl kázání František Brückner. Mluvil o tom, jestli je možné během lidského života splatit dluh ve výši jednoho ročního rozpočtu nějakého státu, o tom, že náš dluh vůči Bohu se vlastně neskládá jen z našich vin a hříchů, ale také z toho, za co můžeme být vděční. Každý z nás má dost dlouhý seznam na to, aby se do nebe nedostal. Ale je tu někdo, kdo za náš dluh zaplatil. Někdo, kdo jej vymazal. Ježíš Kristus. Je květná neděle a téma je více než potřebné k připomenutí.

Na nahrávce kázání jsou také čtené texty z Písma, které s kázáním blízce souvisejí. Pokud si chcete některé pasáže třeba připomenout a nebo jste s námi nemohli být, tak záznam kázání je možné pustit níže a nebo stáhnout zde, pokud Váš prohlížeč neumožňuje přímé přehrání.

Read More

Milosrdenství a lež

By kázání No Comments

V neděli 22. 3. 2015 měl kázání Pavel Popovič. Co má společného příběh ukradeného požehnání Ezaua Izákem a Petrovo zapření Krista? Je lež ospravedlnitelná okolnostmi, ve kterých je pronesena? Má milosrdenství šanci? Odpovědi naleznete uvnitř.

Na nahrávce kázání jsou také čtené texty z Písma, které s kázáním blízce souvisejí. Pokud si chcete některé pasáže třeba připomenout a nebo jste s námi nemohli být, tak záznam kázání je možné pustit níže a nebo stáhnout zde, pokud Váš prohlížeč neumožňuje přímé přehrání.

Read More

Dobré skutky

By kázání No Comments

V neděli 15. 3. 2015 měl kázání Pepa Horský. Mluvil o notoricky známém příběhu bohatého mladíka. Jeho dobré skutky byly až do očí bijící, ale nestačily. Ježíš ho vyzval, aby svůj majetek rozdal, ale to už na něj byla příliš silná káva. A jak jsme na tom s našimi skutky my? Proč je děláme?

Na nahrávce kázání jsou také čtené texty z Písma, které s kázáním blízce souvisejí. Pokud si chcete některé pasáže třeba připomenout a nebo jste s námi nemohli být, tak záznam kázání je možné pustit níže a nebo stáhnout zde, pokud Váš prohlížeč neumožňuje přímé přehrání.

Read More

Kdo je pravý Bůh?

By kázání No Comments

V neděli 1. 3. 2015 měl kázání Václav Kadlec. Na základě známého příběhu z knihy Exodus (kdy si Izraelci udělali zlaté tele jako náhradu za Hospodina v době, kdy byl Mojžíš na hoře Sinaj a Bůh s ním mluvil) nás povzbuzoval, abychom v čase předvelikonočním hledali opravdového Boha a ne jen naši představu o něm. Izraelci místo aby následovali opravdového Boha, následovali svoji projekci Boha do Mojžíše, o kterém si mysleli, že je Bůh.

Na nahrávce kázání jsou také čtené texty z Písma, které s kázáním blízce souvisejí. Pokud si chcete některé pasáže třeba připomenout a nebo jste s námi nemohli být, tak záznam kázání je možné pustit níže a nebo stáhnout zde, pokud Váš prohlížeč neumožňuje přímé přehrání.

Read More

Povolání do služby

By kázání No Comments

V neděli 22. 2. 2015 měl kázání Radek Palacký. Nejdříve nám představil službu Mládeže pro Krista, které je národním ředitelem pro ČR. V kázání mluvil o našem povolání, jako křesťanů a povzbuzoval nás ke službě a přímluvě za náš národ.

Na nahrávce kázání jsou také čtené texty z Písma, které s kázáním blízce souvisejí. Pokud si chcete některé pasáže třeba připomenout a nebo jste s námi nemohli být, tak záznam kázání je možné pustit níže a nebo stáhnout zde, pokud Váš prohlížeč neumožňuje přímé přehrání.

Read More

Na Jeruzalém

By kázání No Comments

V neděli 15. 2. 2015 měl kázání Pepa Horský. Mluvil o době předvelikonoční a o události, kdy Pán Ježíš upřel svůj zrak na Jeruzalém. Myšlenkami a duchovním zrakem tam začal víc a víc směřovat. Připravoval se na dokončení svého úkolu – završení díla spásy.

Na nahrávce kázání jsou také čtené texty z Písma, které s kázáním blízce souvisejí. Pokud si chcete některé pasáže třeba připomenout a nebo jste s námi nemohli být, tak záznam kázání je možné pustit níže a nebo stáhnout zde, pokud Váš prohlížeč neumožňuje přímé přehrání.

Read More

Vytrvalá modlitba

By kázání No Comments

V neděli 8. 2. 2015 měl kázání Milan Kramoliš. Pokračoval ve své sérii, kde hlavní roli hraje modlitba. Modlitba, která je vytrvalá a odvážná – na příkladu přímluvy Abrahama za Sodomu a vytrvalosti vdovy.

Na nahrávce kázání jsou také čtené texty z Písma, které s kázáním blízce souvisejí. Pokud si chcete některé pasáže třeba připomenout a nebo jste s námi nemohli být, tak záznam kázání je možné pustit níže a nebo stáhnout zde, pokud Váš prohlížeč neumožňuje přímé přehrání.

Read More

Uctívání v duchu a v pravdě

By kázání No Comments

V neděli 1. 2. 2015 měl kázání Václav Kadlec. Na základě jednoho z nejznámějších příběhů z Nového Zákona o setkání Ježíše a Samařské ženy u studny mluvil o opravdovém uctívání, které nemá být o naší představě o Bohu, ale má být v souladu s Písmem.

Na nahrávce kázání jsou také čtené texty z Písma, které s kázáním blízce souvisejí. Pokud si chcete některé pasáže třeba připomenout a nebo jste s námi nemohli být, tak záznam kázání je možné pustit níže a nebo stáhnout zde, pokud Váš prohlížeč neumožňuje přímé přehrání.

Read More

Víra jako důvod k radosti

By kázání No Comments

V neděli 25. 1. 2015 měl kázání Ondřej Kadlec. Mluvil o tom, že naše víra má být taková, že se dokáže spolehnout na Boží milost, velikost a moc, a která také dokáže činit kroky, které jdou až za hranici rozumu.

Na nahrávce kázání jsou také čtené texty z Písma, které s kázáním blízce souvisejí. Pokud si chcete některé pasáže třeba připomenout a nebo jste s námi nemohli být, tak záznam kázání je možné pustit níže a nebo stáhnout zde, pokud Váš prohlížeč neumožňuje přímé přehrání.

Read More