Category

informace

bohoslužby v březnu

By informace No Comments

Bohoslužby začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod v prostorách Otevřené zahrady na Údolní 33. Souběžně s bohoslužbami probíhá dětská besídka.

Prostory Otevřené Zahrady jsou v neděli dopoledne pro veřejnost zavřené, nicméně pro návštěvníky bohoslužby je vstupní brána otevřena po celou dobu průběhu bohoslužby. Pokud přijdete k zavřené bráně, naleznete v její blízkosti kontakt na člověka, který Vám přijde otevřít.

1. 3.

 • kázání: Václav Kadlec
 • vedení: Josef Horský
 • chvály: Big Band
 • besídka: Máša Nobilisová

8. 3. Bohoslužba v Otevřené zahradě není

Společná bohoslužba společenství CB v Brně
v 10:00 – koncertní sál U Milosrdných bratří
Vídeňská 7

15. 3. bohoslužba s Večeří Páně

 • kázání: Josef Horský
 • vedení: Milan Kramoliš
 • chvály: Big Band
 • besídka: Markéta Popovičová
 • VP: Josef Horský
 • PO BOHOSLUŽBĚ BUDE ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ

22. 3.

 • kázání: Pavel Popovíč
 • vedení & chvály: Milan Kramoliš
 • besídka: Monika Kadlecová

29. 3.

 • kázání: František Brückner
 • vedení: Pepa Horský
 • chvály: Big Band
 • besídka: Míša Kramolišová

bohoslužby v únoru

By informace No Comments

Bohoslužby začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod v prostorách Otevřené zahrady na Údolní 33. Souběžně s bohoslužbami probíhá dětská besídka.

Jelikož jsou prostory Otevřené Zahrady v neděli dopoledne pro veřejnost zavřené, bude pro návštěvníky bohoslužby vstupní brána otevřena od 9:30 do 10:15. Pokud přijdete později bude na bráně napsán kontakt na člověka, který Vám případně přijde otevřít.

1. 2.

 • kázání: Václav Kadlec
 • vedení: Pavel Popovič
 • chvály: Big Band
 • besídka: Zuzka Eliška Veselá

8. 2.

 • kázání: Milan Kramoliš
 • vedení & chvály: Pavel Popovič
 • besídka: Markéta Popovičová

15. 2. bohoslužba s Večeří Páně

 • kázání: Josef Horský
 • vedení: Máša Nobilisová
 • chvály: Máša a Wazi
 • besídka: Monika Kadlecová
 • VP: Josef Horský

22. 2. bohoslužba s představením služby MPK – CZ

 • kázání: Radek Palacký
 • vedení & chvály: Milan Kramoliš
 • besídka: Míša Kramolišová

verše pro rok 2015

By informace No Comments

Je tradicí, že na začátku nového roku taháme biblické verše pro jednotlivé oblasti toho, co v našem společenství děláme. Ani letos tomu nebylo jinak, zde je jejich přehled. Kéž jsou nám inspirací a povzbuzením do dnů, které nás v našem osobním životě a v životě našeho společenství čekají.

Stanice

Kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost. (Římanům 5:20)

Staršovstvo

Ježíš řekl: „Neboj se, jen věř!. (Marek 5:36)

Vikář

Rád bych, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou Krista je Bůh. (1. Korintským 11:3)

Besídka

Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. (1. Korintským 13:2)

Hospodář

Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. (Přísloví 4:23)

Chvály

Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch; rozdílné služby, ale tentýž Pán; a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. (1. Korintským 12:4-6)

bohoslužby v lednu

By informace No Comments

Bohoslužby začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod v prostorách Otevřené zahrady na Údolní 33. Souběžně s bohoslužbami probíhá dětská besídka.

Jelikož jsou prostory Otevřené Zahrady v neděli dopoledne pro veřejnost zavřené, bude pro návštěvníky bohoslužby vstupní brána otevřena od 9:30 do 10:15. Pokud přijdete později bude na bráně napsán kontakt na člověka, který Vám případně přijde otevřít.

4. 1.

 • kázání: Václav Kadlec
 • vedení: Pepa Horský
 • chvály: Big Band
 • besídka: Zuzka Eliška Veselá

11. 1.

 • kázání: František Brückner
 • vedení & chvály: Pavel Popovič
 • besídka: Markéta Popovičová

18. 1. bohoslužba s Večeří Páně

 • kázání: Josef Horský
 • vedení: František Brückner
 • chvály: Máša a Wazi
 • besídka: Máša Nobilisová
 • VP: Josef Horský

25. 1.

 • kázání: Ondřej Kadlec
 • vedení & chvály: Milan Kramoliš
 • besídka: Míša Kramolišová

bohoslužby v prosinci

By informace No Comments

Bohoslužby začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod v prostorách Otevřené zahrady na Údolní 33. Souběžně s bohoslužbami probíhá dětská besídka.

Jelikož jsou prostory Otevřené Zahrady v neděli dopoledne pro veřejnost zavřené, bude pro návštěvníky bohoslužby vstupní brána otevřena od 9:30 do 10:15. Pokud přijdete později bude na bráně napsán kontakt na člověka, který Vám případně přijde otevřít.

7. 12.

 • kázání: Václav Kadlec
 • vedení & chvály: Milan Kramoliš
 • besídka: Kája Brücknerová

14. 12.

 • kázání: Pepa Horský
 • vedení: František Brückner
 • chvály: Máša a Wazi
 • besídka: Máša Nobilisová

21. 12. Předvánoční hudební bohoslužba s Večeří Páně od 17:00

 • vedení: Pavel Popovič
 • chvály: Big Band
 • besídka: Zuzka Eliška Veselá
 • VP: František Brückner

28. 12. Bohoslužba nebude

bohoslužby v listopadu

By informace No Comments

Bohoslužby začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod v prostorách Otevřené zahrady na Údolní 33. Souběžně s bohoslužbami probíhá dětská besídka.

Jelikož jsou prostory Otevřené Zahrady v neděli dopoledne pro veřejnost zavřené, bude pro návštěvníky bohoslužby vstupní brána otevřena od 9:30 do 10:15. Pokud přijdete později bude na bráně napsán kontakt na člověka, který Vám případně přijde otevřít.

2. 11.

 • kázání: Pepa Horský
 • vedení & chvály: Milan Kramoliš
 • besídka: Markéta Popovičová

9. 11.

 • kázání: Milan Kramoliš
 • vedení & chvály: Pavel Popovič
 • besídka: Zuzka Eliška Veselá

16. 11. bohoslužba s Večeří Páně

 • kázání: Pepa Horský
 • vedení: Marija Nobilisová
 • chvály: Big Band
 • besídka: Kája Brücknerová
 • VP: František Brückner & Pepa Horský

23. 11.

 • kázání: Pavel Popovič
 • vedení & chvály: Milan Kramoliš
 • besídka: Míša Kramolišová

30. 11.

 • kázání: Zdeněk Vávra
 • vedení & chvály: Pavel Popovič
 • besídka: Máša Nobilisová

bohoslužby v říjnu

By informace No Comments

Bohoslužby začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod v prostorách Otevřené zahrady na Údolní 33. Souběžně s bohoslužbami probíhá dětská besídka.

Jelikož jsou prostory Otevřené Zahrady v neděli dopoledne pro veřejnost zavřené, bude pro návštěvníky bohoslužby vstupní brána otevřena od 9:30 do 10:15. Pokud přijdete později bude na bráně napsán kontakt na člověka, který Vám případně přijde otevřít.

5. 10. bohoslužba bude od 17:00

 • kázání: Ondřej Kadlec
 • vedení & chvály: Pavel Popovič
 • besídka: Kája Brücknerová

12. 10.

 • kázání: Zdeněk Vávra
 • vedení & chvály: Milan Kramoliš
 • besídka: Míša Kramolišová

19. 10. bohoslužba s Večeří Páně

 • kázání: František Brückner
 • vedení: Pepa Horský
 • chvály: Big Band
 • besídka: Monika Kadlecová
 • VP: František Brückner & Pepa Horský

26. 10.

 • kázání: Václav Kadlec
 • vedení & chvály: Pavel Popovič
 • besídka: Máša Nobilisová

Bohoslužby v září

By informace No Comments

Bohoslužby začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod v prostorách Otevřené zahrady na Údolní 33. Souběžně s bohoslužbami probíhá dětská besídka.

Jelikož jsou prostory Otevřené Zahrady v neděli dopoledne pro veřejnost zavřené, bude pro návštěvníky bohoslužby vstupní brána otevřena od 9:30 do 10:15. Pokud přijdete později bude na bráně napsán kontakt na člověka, který Vám případně přijde otevřít.

7. 9.

 • kázání: Václav Kadlec
 • vedení: Milan Kramoliš
 • chvály: Big Band
 • besídka: Markéta Popovičová

14. 9.

 • kázání: Pepa Horský
 • vedení & chvály: Pavel Popovič
 • besídka: Monika Kadlecová

21. 9. slavnostní bohoslužba s uvedením Pepy Horského do služby vikáře a s Večeří Páně

 • kázání: Petr Raus
 • vedení: František Brückner
 • chvály: Big Band
 • besídka: Míša Kramolišová
 • VP: František Brückner & Pepa Horský

28. 9.

 • kázání: František Brückner
 • vedení & chvály: Milan Kramoliš
 • besídka: Máša Nobilisová

prázdniny 2014