Category

informace

Zpráva předsedy Rady pro Konferenci CB 2016

By informace No Comments

Milé sestry, milí bratři, vážení delegáti výroční konference!

Rok uběhl jako voda a jsme tu opět jako delegáti sborů naší církve, abychom společně Pánu Bohu poděkovali za vše, co se z Boží milosti podařilo vykonat. Jak patrno z konferenční brožury, je toho opravdu hodně. A to tam ještě není to, co ze žádných zpráv nevyčteme; podivuhodné, skryté působení Ducha svatého, jehož ovoce jsme sklízeli a mnohé jistě ještě sklidíme a také málo viditelná a přitom nenahraditelná služba jednotlivců všech generací. Jsem opravdu potěšen, když při návštěvách sborů, stanic, diakonických, misijních a vzdělávacích zařízeních církve vidím horlivost a radost z víry v Pána Ježíše Krista, která se promítá do oddané služby jak ve sboru, tak i mimo něj. Díky Bohu za všechny možnosti, které nám byly v uplynulém období dány i za ty, které se před námi teprve otevírají.

Read More

bohoslužby v květnu

By informace No Comments

Bohoslužby začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod v prostorách Otevřené zahrady na Údolní 33. Souběžně s bohoslužbami probíhá dětská besídka.

1. 5.

 • kázání: Václav Kadlec
 • vedení & chvály: Pavel Popovič
 • besídka: Monika Kadlecová

8. 5.

 • kázání: Milan Kramoliš
 • vedení & chvály: Vlastík & Máša Wazi
 • besídka: Máša Wazi

15. 5.

 • kázání: Josef Horský
 • vedení & chvály: Milan Kramoliš
 • besídka: Míša Kramolišová

22. 5. bohoslužba s Večeří Páně

 • kázání: František Brückner
 • vedení: Josef Horský
 • chvály: Big Band
 • besídka: Máša Wazi

29. 5. bohoslužba bude mimořádně v zasedací místnosti budovy B na Údolní 33

 • kázání: Zdeněk Vávra
 • vedení & chvály: Milan Kramoliš
 • besídka: Markéta Popovičová

bohoslužby v dubnu

By informace No Comments

Bohoslužby začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod v prostorách Otevřené zahrady na Údolní 33. Souběžně s bohoslužbami probíhá dětská besídka.

3. 4.

 • kázání: Václav Kadlec
 • vedení & chvály: Milan Kramoliš
 • besídka: Markéta Popovičová

10. 4.

 • kázání: František Brückner
 • vedení & chvály: Pavel Popovič
 • besídka: Karla Brücknerová

17. 4. bohoslužba s Večeří Páně

 • kázání: Josef Horský
 • vedení: František Brückner
 • chvály: Big Band
 • besídka: Míša Kramolišová

24. 4. bohoslužba nebude

bohoslužby v březnu

By informace No Comments

Bohoslužby začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod v prostorách Otevřené zahrady na Údolní 33. Souběžně s bohoslužbami probíhá dětská besídka.

6. 3.

 • kázání: Václav Kadlec
 • vedení & chvály: Máša a Vlastík Wazi
 • besídka: Monika Kadlecová

13. 3. začátek bohoslužby v 16:30

 • kázání: Zdeněk Vávra
 • vedení & chvály: Pavel Popovič
 • besídka: Máša Wazi
 • po bohoslužbě bude členské shromáždění

20. 3. bohoslužba bude mimořádně v zasedací místnosti budovy B na Údolní 33

 • kázání: Josef Horský
 • vedení & chvály: Milan Kramoliš
 • besídka: Míša Kramolišová

25. 3. Velkopáteční bohoslužba s Večeří Páně, začátek bohoslužby v 18:30

 • kázání & vedení & Večeře Páně: Josef Horský
 • chvály: Big Band
 • besídka: nebude

27. 3.

 • kázání: Pavel Popovič
 • vedení & chvály: Milan Kramoliš
 • besídka: Máša Wazi

bohoslužby v únoru

By informace No Comments

Bohoslužby začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod v prostorách Otevřené zahrady na Údolní 33. Souběžně s bohoslužbami probíhá dětská besídka.

7. 2.

 • kázání: Václav Kadlec
 • vedení & chvály: Pavel Popovič
 • besídka: Máša Wazi

14. 2.

 • kázání: Josef Horský
 • vedení & chvály: Milan Kramoliš
 • besídka: Míša Kramolišová

21. 2. bohoslužba s Večeří Páně

 • kázání: František Brückner
 • vedení: Josef Horský
 • chvály: Big Band
 • besídka: Markéta Popovičová
 • VP: František Brückner

28. 2.

 • kázání: Ondřej Kadlec
 • vedení & chvály: Pavel Popovič
 • besídka: Kája Brücknerová

verše pro rok 2016

By informace No Comments

Je tradicí, že na začátku nového roku taháme biblické verše pro jednotlivé oblasti toho, co v našem společenství děláme. Ani letos tomu nebylo jinak, zde je jejich přehled. Kéž jsou nám inspirací a povzbuzením do dnů, které nás v našem osobním životě a v životě našeho společenství čekají.

Stanice: Jan 3:3
Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.“

Staršovstvo: 1. Korintským 12:4-6
Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch; rozdílné služby, ale tentýž Pán; a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech.

Kazatel: Žalm 28:7
Hospodin je síla má a štít můj, mé srdce v něj doufá. Pomoci jsem došel, proto v srdci jásám, svou písní mu budu vzdávat chválu.

Hospodář: Koloským 1:13-14
On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů:

Besídka: Matouš 7:13-14
Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.

Chvály: 1.Korintským 13:7
Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.

bohoslužby v lednu

By informace No Comments

Bohoslužby začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod v prostorách Otevřené zahrady na Údolní 33. Souběžně s bohoslužbami probíhá dětská besídka.

3. 1. bohoslužba s Večeří Páně

 • kázání: Václav Kadlec
 • vedení & chvály: Milan Kramoliš
 • besídka: Monika Kadlecová
 • VP: František Brückner

10. 1.

 • kázání: František Brückner
 • vedení & chvály: Pavel Popovič
 • besídka: Markéta Popovičová

17. 1. bohoslužba s Večeří Páně

 • kázání: Josef Horský
 • vedení: František Brückner
 • chvály: Big Band
 • besídka: Kája Brücknerová
 • VP: Josef Horský

24. 1.

 • kázání: Milan Kramoliš
 • vedení & chvály: Pavel Popovič
 • besídka: Máša Wazi

31. 1.

 • kázání: Petr Dvořáček
 • vedení & chvály: Milan Kramoliš
 • besídka: Monika Kadlecová

bohoslužby v prosinci

By informace No Comments

Bohoslužby začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod v prostorách Otevřené zahrady na Údolní 33. Souběžně s bohoslužbami probíhá dětská besídka.

6. 12.

 • kázání: Václav Kadlec
 • vedení: Pavel Popovič
 • chvály: Máša a Vlastík Wazi
 • besídka: Markéta Popovičová

13. 12.

 • kázání: Milan Kramoliš
 • vedení & chvály: Pavel Popovič
 • besídka: Máša Wazi

20. 12. bohoslužba s Večeří Páně

 • kázání: František Brückner
 • vedení: Josef Horský
 • chvály: Big Band
 • besídka: Michaela Kramolišová
 • VP: Josef Horský

25. 12.

 • kázání: Josef Horský
 • vedení: Milan Kramoliš
 • chvály: Big Band
 • besídka: není

27. 12. bohoslužba není

bohoslužby v listopadu

By informace No Comments

Bohoslužby začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod v prostorách Otevřené zahrady na Údolní 33. Souběžně s bohoslužbami probíhá dětská besídka.

1. 11.

 • kázání: František Brückner
 • vedení & chvály: Máša a Vkastík Wazi
 • besídka: Máša Wazi

8. 11.

 • kázání: Zdeněk Vávra
 • vedení & chvály: Pavel Popovič
 • besídka: Markéta Popovičová

15. 11. bohoslužba s Večeří Páně

 • kázání: Josef Horský
 • vedení: Pavel Popovič
 • chvály: Big Band
 • besídka: Monika Kadlecová
 • VP: Josef Horský

22. 11.

 • kázání: Jan Asszonyi
 • vedení & chvály: Milan Kramoliš
 • besídka: Kája Brücknerová

29. 11.

 • kázání: Zdeněk Vávra
 • vedení: Milan Kramoliš
 • chvály: Big Band
 • besídka: Klára Helánová

bohoslužby v říjnu

By informace No Comments

Bohoslužby začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod v prostorách Otevřené zahrady na Údolní 33. Souběžně s bohoslužbami probíhá dětská besídka.

4. 10.

 • kázání: Václav Kadlec
 • vedení: Pavel Popovič
 • chvály: Big Band
 • besídka: Kája Brücknerová

11. 10. bohoslužba začíná v 9:30

 • kázání: Zdeněk Vávra
 • vedení & chvály: Milan Kramoliš
 • besídka: Markéta Popovičová

18. 10. bohoslužba s Večeří Páně

 • kázání: František Brückner
 • vedení: Josef Horský
 • chvály: Big Band
 • besídka: Klára Helánová
 • VP: František Brückner

25. 10.

 • kázání: Ondřej Kadlec
 • vedení & chvály: Milan Kramoliš
 • besídka: Míša Kramolišová