Category

informace

bohoslužby v dubnu

By | informace | No Comments

Bohoslužby začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod v prostorách Otevřené zahrady na Údolní 33. Souběžně s bohoslužbami probíhá dětská besídka.

3. 4.

 • kázání: Václav Kadlec
 • vedení & chvály: Milan Kramoliš
 • besídka: Markéta Popovičová

10. 4.

 • kázání: František Brückner
 • vedení & chvály: Pavel Popovič
 • besídka: Karla Brücknerová

17. 4. bohoslužba s Večeří Páně

 • kázání: Josef Horský
 • vedení: František Brückner
 • chvály: Big Band
 • besídka: Míša Kramolišová

24. 4. bohoslužba nebude

bohoslužby v březnu

By | informace | No Comments

Bohoslužby začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod v prostorách Otevřené zahrady na Údolní 33. Souběžně s bohoslužbami probíhá dětská besídka.

6. 3.

 • kázání: Václav Kadlec
 • vedení & chvály: Máša a Vlastík Wazi
 • besídka: Monika Kadlecová

13. 3. začátek bohoslužby v 16:30

 • kázání: Zdeněk Vávra
 • vedení & chvály: Pavel Popovič
 • besídka: Máša Wazi
 • po bohoslužbě bude členské shromáždění

20. 3. bohoslužba bude mimořádně v zasedací místnosti budovy B na Údolní 33

 • kázání: Josef Horský
 • vedení & chvály: Milan Kramoliš
 • besídka: Míša Kramolišová

25. 3. Velkopáteční bohoslužba s Večeří Páně, začátek bohoslužby v 18:30

 • kázání & vedení & Večeře Páně: Josef Horský
 • chvály: Big Band
 • besídka: nebude

27. 3.

 • kázání: Pavel Popovič
 • vedení & chvály: Milan Kramoliš
 • besídka: Máša Wazi

bohoslužby v únoru

By | informace | No Comments

Bohoslužby začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod v prostorách Otevřené zahrady na Údolní 33. Souběžně s bohoslužbami probíhá dětská besídka.

7. 2.

 • kázání: Václav Kadlec
 • vedení & chvály: Pavel Popovič
 • besídka: Máša Wazi

14. 2.

 • kázání: Josef Horský
 • vedení & chvály: Milan Kramoliš
 • besídka: Míša Kramolišová

21. 2. bohoslužba s Večeří Páně

 • kázání: František Brückner
 • vedení: Josef Horský
 • chvály: Big Band
 • besídka: Markéta Popovičová
 • VP: František Brückner

28. 2.

 • kázání: Ondřej Kadlec
 • vedení & chvály: Pavel Popovič
 • besídka: Kája Brücknerová

verše pro rok 2016

By | informace | No Comments

Je tradicí, že na začátku nového roku taháme biblické verše pro jednotlivé oblasti toho, co v našem společenství děláme. Ani letos tomu nebylo jinak, zde je jejich přehled. Kéž jsou nám inspirací a povzbuzením do dnů, které nás v našem osobním životě a v životě našeho společenství čekají.

Stanice: Jan 3:3
Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.“

Staršovstvo: 1. Korintským 12:4-6
Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch; rozdílné služby, ale tentýž Pán; a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech.

Kazatel: Žalm 28:7
Hospodin je síla má a štít můj, mé srdce v něj doufá. Pomoci jsem došel, proto v srdci jásám, svou písní mu budu vzdávat chválu.

Hospodář: Koloským 1:13-14
On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů:

Besídka: Matouš 7:13-14
Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.

Chvály: 1.Korintským 13:7
Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.

bohoslužby v lednu

By | informace | No Comments

Bohoslužby začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod v prostorách Otevřené zahrady na Údolní 33. Souběžně s bohoslužbami probíhá dětská besídka.

3. 1. bohoslužba s Večeří Páně

 • kázání: Václav Kadlec
 • vedení & chvály: Milan Kramoliš
 • besídka: Monika Kadlecová
 • VP: František Brückner

10. 1.

 • kázání: František Brückner
 • vedení & chvály: Pavel Popovič
 • besídka: Markéta Popovičová

17. 1. bohoslužba s Večeří Páně

 • kázání: Josef Horský
 • vedení: František Brückner
 • chvály: Big Band
 • besídka: Kája Brücknerová
 • VP: Josef Horský

24. 1.

 • kázání: Milan Kramoliš
 • vedení & chvály: Pavel Popovič
 • besídka: Máša Wazi

31. 1.

 • kázání: Petr Dvořáček
 • vedení & chvály: Milan Kramoliš
 • besídka: Monika Kadlecová

bohoslužby v prosinci

By | informace | No Comments

Bohoslužby začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod v prostorách Otevřené zahrady na Údolní 33. Souběžně s bohoslužbami probíhá dětská besídka.

6. 12.

 • kázání: Václav Kadlec
 • vedení: Pavel Popovič
 • chvály: Máša a Vlastík Wazi
 • besídka: Markéta Popovičová

13. 12.

 • kázání: Milan Kramoliš
 • vedení & chvály: Pavel Popovič
 • besídka: Máša Wazi

20. 12. bohoslužba s Večeří Páně

 • kázání: František Brückner
 • vedení: Josef Horský
 • chvály: Big Band
 • besídka: Michaela Kramolišová
 • VP: Josef Horský

25. 12.

 • kázání: Josef Horský
 • vedení: Milan Kramoliš
 • chvály: Big Band
 • besídka: není

27. 12. bohoslužba není

bohoslužby v listopadu

By | informace | No Comments

Bohoslužby začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod v prostorách Otevřené zahrady na Údolní 33. Souběžně s bohoslužbami probíhá dětská besídka.

1. 11.

 • kázání: František Brückner
 • vedení & chvály: Máša a Vkastík Wazi
 • besídka: Máša Wazi

8. 11.

 • kázání: Zdeněk Vávra
 • vedení & chvály: Pavel Popovič
 • besídka: Markéta Popovičová

15. 11. bohoslužba s Večeří Páně

 • kázání: Josef Horský
 • vedení: Pavel Popovič
 • chvály: Big Band
 • besídka: Monika Kadlecová
 • VP: Josef Horský

22. 11.

 • kázání: Jan Asszonyi
 • vedení & chvály: Milan Kramoliš
 • besídka: Kája Brücknerová

29. 11.

 • kázání: Zdeněk Vávra
 • vedení: Milan Kramoliš
 • chvály: Big Band
 • besídka: Klára Helánová

bohoslužby v říjnu

By | informace | No Comments

Bohoslužby začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod v prostorách Otevřené zahrady na Údolní 33. Souběžně s bohoslužbami probíhá dětská besídka.

4. 10.

 • kázání: Václav Kadlec
 • vedení: Pavel Popovič
 • chvály: Big Band
 • besídka: Kája Brücknerová

11. 10. bohoslužba začíná v 9:30

 • kázání: Zdeněk Vávra
 • vedení & chvály: Milan Kramoliš
 • besídka: Markéta Popovičová

18. 10. bohoslužba s Večeří Páně

 • kázání: František Brückner
 • vedení: Josef Horský
 • chvály: Big Band
 • besídka: Klára Helánová
 • VP: František Brückner

25. 10.

 • kázání: Ondřej Kadlec
 • vedení & chvály: Milan Kramoliš
 • besídka: Míša Kramolišová

Pastýřský list sborům Církve bratrské – uprchlíci

By | informace | No Comments

„Byl jsem na cestách, a ujali jste se mne.“

Milé sestry, milí bratři, přátelé!

Srdečně vás všechny zdravím a přeji vám Boží pokoj. Ještě před rokem málokdo tušil, že slova uprchlík, běženec, migrant se budou pravidelně objevovat v titulcích hlavních zpráv většiny médií. Statisíce lidí opustilo své domovy a hledají bezpečí v utečeneckých táborech buď na svých územích, nebo v sousedních státech, kde čekají, že by se snad mohli vrátit zpátky. Jiní už tuto naději dávno ztratili a vidí svoji budoucnost převážně v zemích západní Evropy. Naše země nezůstává stranou a nabízí zatím skrovnou pomoc. Pokud se nic nezmění, pak z rozhodnutí vlády z července 2015 přijmeme během jednoho roku 1 500 osob, z toho 1 100 osob z Řecka a Itálie. Tito lidé sice nechtějí k nám, ale tábory v těchto zemích jsou přeplněné a potřebují odlehčit. Jedná se o tzv. relokaci, o dočasné přemístění, než dojde k udělení či zamítnutí vstupního víza do některé z cílových zemí. U těch zbývajících 400 osob jde o přesídlení, o udělení azylu, a tedy možnosti žít a pracovat v naší zemi.

Názory na přijímání uprchlíků se liší, výjimkou nejsou ani radikální odpůrci z řad křesťanů. Církev bratrská se spolu s dalšími církvemi připojila k těm, kteří ctí hodnoty jako je láska k bližnímu, solidarita, pomoc lidem v nouzi, zejména těm, kterým jde o holé přežití. Starý i Nový zákon takové příběhy zná. Sám Bůh nabádá Boží lid, aby byl vstřícný: Milujte hosta, neboť jste byli hosty v Egyptské zemi (5M 10,19). Co země v odpočinutí zplodí, bude vaší potravou, pro tebe, tvého otroka i otrokyni, tvého nádeníka i přistěhovalce, kteří u tebe pobývají jako hosté (Lv 25,6). Pán Ježíš mimo jiné charakterizuje svoje následovníky takto: Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne (Mt 25,35). Apoštol Pavel nám připomíná, že máme činit dobře všem, nejvíce pak domácím víry. K tomu jen připomenu, co všichni víme, že každá pomoc něco stojí a často není bez rizika, ale přináší Boží požehnání, po kterém toužíme.

V současné situaci to znamená najít nový domov některým z oněch 400 osob. S tímto vědomím se spolu s členy Rady Církve bratrské obracím na naše staršovstva a sbory, aby otevřely své dveře zdecimovaným poutníkům, ať už půjde o křesťany či příslušníky jiných vyznání. Prakticky to může znamenat finanční či hmotnou pomoc (číslo účtu bude včas zveřejněno). Další možnost spočívá v tom, že obce mohou mít k dispozici volné byty, nebo byt zajistí sbor (buď vlastní, či nějaký na jeden či dva roky pronajme) a pomůže při integraci rodiny, která prošla všemi fázemi od bezpečnostní prověrky až po správní řízení a byla jí dána možnost trvalého usídlení. Zde se nabízí mnoho příležitostí pro členy a přátele sboru – například pomoc při hledání zaměstnání, výuka českého jazyka, pomoc při vyřizování nutných formalit, seznámení s místní lokalitou, pomoc při nákupech, při návštěvě lékaře atp. Důležité budou přátelské neformální kontakty, které pomohou rodinám zapadnout do naší společnosti. Cílem je, aby se rodiny osamostatnily a byly co nejdřív nezávislé na pomoci druhých. Pokud vše půjde podle harmonogramu, první rodiny bychom mohli přijmout začátkem roku 2016.

Vážená staršovstva, přátelé, děkuji vám za vše, co v této bohulibé činnosti podniknete. Ať vám Bůh žehná a je vám milostivý.

S bratrským pozdravem

Daniel Fajfr

předseda Rady Církve bratrské

bohoslužby v září

By | informace | No Comments

Bohoslužby začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod v prostorách Otevřené zahrady na Údolní 33. Souběžně s bohoslužbami probíhá dětská besídka.

6. 9.

 • kázání: Václav Kadlec
 • vedení: Milan Kramoliš
 • chvály: Big Band
 • besídka: Míša Kramolišová

13. 9.

 • kázání: František Brückner
 • vedení & chvály: Pavel Popovič
 • besídka: Máša Wazi

20. 9. bohoslužba s Večeří Páně

 • kázání: Josef Horský
 • vedení: František Brückner
 • chvály: Big Band
 • besídka: Zuzana Eliška Krejčí
 • VP: Pepa Horský

27. 9.

 • kázání: Josef Horský
 • vedení & chvály: Máša Wazi
 • besídka:Monika Kadlecová