All Posts By

admin

Druhý příchod

By | kázání | No Comments

V neděli 6. 4. 2014 jsme měli naše třicáté sedmé setkání. Kázání měl Václav Kadlec a bylo opět na téma Druhého příchodu Krista a to, jak jej prakticky uchopit v našem životě.

Pokud si chcete některé pasáže třeba připomenout a nebo jste tu nemohli být, tak zde je text Václavova kázání, které nám laskavě dal k dipozici, za což mu děkujeme. Záznam kázání je možné pustit níže a nebo stáhnout zde, pokud Váš prohlížeč neumožňuje přímé přehrání.

Read More

Pašije v Otevřené Zahradě

Pašije v Otevřené Zahradě

By | pozvánky | No Comments

„Hoden jest Beránek, ten obětovaný, přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení.“ Zjevení 5:11

Zveme Vás na Velkopáteční bohoslužbu, pojďme obrátit svou mysl k Oběti Ježíše Krista a připomenout si význam Velikonoc biblickými texty, pašijemi a modlitbami.

Velký pátek, v 18 hodin, v sále Otevřené zahrady na Údolní 33 v Brně.

bohoslužby v dubnu

By | informace | No Comments

Bohoslužby začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod v prostorách Otevřené zahrady na Údolní 33. Souběžně s bohoslužbami probíhá dětská besídka.

Jelikož jsou prostory Otevřené Zahradyv neděli dopoledne pro veřejnost zavřené, bude moci být pro návštěvníky bohoslužby vstupní brána otevřena od 9:30 do 10:15. Pokud přijdete později bude na bráně napsán kontakt na člověka, který Vám případně přijde otevřít.

6. 4.

 • kázání: Václav Kadlec
 • chvály: Pavel Popovič
 • besídka: Monika Kadlecová

13. 4.

 • kázání: Ondřej Kadlec
 • chvály: Milan Kramoliš
 • besídka: Máša Nobilisová

18. 4. – Velkopáteční bohoslužba – Pašije v Otevřené Zahradě – výjimečně v 18:00

 • kázání: Josef Horský
 • chvály: Pavel Popovič
 • besídka: nebude
 • vedení: Máša Nobilisová

20. 4.

 • kázání: František Brückner
 • chvály: Milan Kramoliš & Big Band
 • besídka: Michaela Kramolišová
 • vedení: Josef Horský

27. 4. – meditativní bohoslužba s krátkým zamyšlením – výjimečně v 17:00

 • kázání: Zdeněk Vávra
 • chvály: Pavel Popovič
 • besídka: Monika Kadlecová

Spravedlnost, milost, spása

By | kázání | No Comments

V neděli 9. 3. 2014 jsme měli naše třicáté páté setkání. Kázání měl Zdeněk Vávra a bylo na téma spravedlnosti, skandální milosti a spásy.

Pokud si chcete některé pasáže třeba připomenout a nebo jste tu nemohli být, tak záznam kázání je možné pustit níže a nebo stáhnout zde, pokud Váš prohlížeč neumožňuje přímé přehrání.

Druhý příchod Krista

By | kázání | No Comments

V neděli 2. 3. 2014 jsme měli naše třicáté čtvrté setkání. Kázání měl Václav Kadlec a bylo na téma Druhého příchodu Krista a to, jak jej prakticky uchopit v našem životě.

Pokud si chcete některé pasáže třeba připomenout a nebo jste tu nemohli být, tak zde je text Václavova kázání, které nám laskavě dal k dipozici, za což mu děkujeme. Záznam kázání je možné pustit níže a nebo stáhnout zde, pokud Váš prohlížeč neumožňuje přímé přehrání.

Read More

bohoslužby v březnu

By | informace | No Comments

Bohoslužby začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod v prostorách Otevřené zahrady na Údolní 33. Souběžně s bohoslužbami probíhá dětská besídka.

Jelikož jsou prostory Otevřené Zahrady během podzimu a zimy zavřené, bude moci být pro návštěvníky bohoslužby vstupní brána otevřena od 9:30 do 10:15. Pokud přijdete později bude na bráně napsán kontakt na člověka, který Vám přijde otevřít.

2. 3.

 • kázání: Václav Kadlec
 • chvály: Milan Kramoliš
 • besídka: Kája Brücknerová

9. 3.

 • kázání: Zdeněk Vávra
 • chvály: Milan Kramoliš
 • besídka: Líza Veselá

16. 3.

 • bohoslužba v Otevřené zahradě není / celosborové shromáždění v Betanii, v sále u Milosrdných Bratří od 10:30

23. 3.

 • bohoslužba chval bez kázání s Večeří Páně
 • slouží: František Brückner
 • chvály: Milan Kramoliš
 • besídka: Monika Kadlecová

30. 3.

 • bohoslužba v Otevřené zahradě není / celobrněnské setkání sborů CB na Kounicové od 9:00 
Modlitby za Ukrajinu

Modlitby za přítomnost i budoucnost Ukrajiny

By | pozvánky | No Comments

Modlitby za přítomnost i budoucnost Ukrajiny

Tuto neděli večer pořádáme mezidenominační setkání s modlitbami za posílení ukrajinského národa v jeho hledání a zápasech. V rámci setkání proběhne sbírka na rodiny zahynulých a léčení těžce zraněných Ukrajinců. Předání sbírky zajistí nezisková organizace Člověk v Tísni. Více informací na pozvánce

02.03. v 18:00
v sále Otevřené zahrady
Údolní 33, Brno

Dva rozměry pokání

By | kázání | No Comments

V neděli 23. 2. 2014 jsme měli naše třicáté třetí setkání. Kázání měl Josef Horský a bylo na téma pokání.

Pokud si chcete některé pasáže třeba připomenout a nebo jste tu nemohli být, tak zde je text Pepova kázání, které nám laskavě dal k dipozici, za což mu děkujeme. Záznam kázání je možné pustit níže a nebo stáhnout zde, pokud Váš prohlížeč neumožňuje přímé přehrání.

Read More

Meze křesťanské služby

By | kázání | No Comments

V neděli 16. 2. 2014 jsme měli naše třicáté druhé setkání. Kázání měl Petr Raus a bylo na téma mezí naší křesťanské služby.

Pokud si chcete některé pasáže třeba připomenout a nebo jste tu nemohli být, tak zde je text Petrova kázání, které nám laskavě dal k dipozici, za což mu děkujeme. Záznam kázání je možné pustit níže a nebo stáhnout zde, pokud Váš prohlížeč neumožňuje přímé přehrání.

Read More